Det är RFSL som fått uppdraget att kartlägga hur många hbt-personer som köper och säljer sex i Sverige och hur deras liv ser ut. Orsaken är bristen på kunskap hos myndigheter och organisationer om hur många hbt-personer som faktiskt säljer sex.

– Regeringen ska vara en röst för alla människors rättigheter, oavsett sexuell läggning. HBT-personers situation har alltför ofta glömts bort i diskussioner om sexköp eller människohandel. Vi behöver mer kunskap för att identifiera vilket skydd och stöd människor i dessa grupper behöver, säger integrations- och jämställdhetsminister Nyamko Sabuni.

RFSL får en halv miljon kronor för att finansiera studien. Senast 29 januari 2010 ska rapporten lämnas till Integrations- och jämställdhetsdepartementet. Sedan läggs ytterligare två miljoner på att sprida materialet.

– Vi är mycket glada för att regeringen beviljat oss pengar för att genomföra undersökningen så förutsättningslöst. Undersökningen kommer att leda fram till mycket ny kunskap och vinklar att arbeta utifrån. Resultatet av undersökningen kommer att användas för att förbättra hälsa och rättssäkerhet för hbt-personer som säljer och köper sex, säger Sören Juvas, förbundsordförande för RFSL.