På många håll i Europa har vi sett en positiv utveckling när det gäller hbtq-personers rättigheter. Glädjande nog har länder i södra och sydvästra Europa tagit stora steg framåt. Tyvärr är utvecklingen inte alls så positiv i stora delar av östra Europa. De framgångar som har skett har också mött och möter motstånd från olika håll.

I till exempel Frankrike finns en stark motrörelse som vill stoppa framsteg för hbtq-rättigheter och rulla tillbaka det som redan genomförts. De vill ta bort möjligheter till att bilda familj och gifta sig – de vill vrida klockan tillbaka. Det visar tydligt att det inte är möjligt att ta vunna segrar för givna. Det som uppnåtts vad gäller rättigheter för homo- och bisexuella och transpersoner måste försvaras.

I spåren av en stor ekonomisk kris och en pågående flyktingkris ser vi en växande populism breda ut sig i land efter land. Politiker och partier med reaktionära och många gånger extrema agendor får stöd. Det är dåliga nyheter för hbtq-personer. Sådana partier står inte på minoriteters sida. Risken finns också för motreaktioner mot hbtq-personers rättigheter från religiöst konservativa kretsar. Här måste vi på alla nivåer stå rakryggat upp för att se till att detta inte tillåts växa.

Vi har alla ett ansvar att stå upp för moderna värden och för minoriteters rättigheter. I Sverige såväl som i resten av Europa. Här har till exempel EU ett ansvar att hålla koll på vad som sker och bidra till en sansad diskussion där homofobi inte får bli en del av agendan. Det behövs tydliga röster i många länder för att utvecklingen ska fortsätta framåt.

Det behöver också göras mer för att bekämpa hatbrott som drabbar hbtq-personer inte bara i Sverige utan över hela EU. Här finns all anledning att fundera på om vi inte behöver mer av gemensamma regler. Skillnaden mellan hur olika länder reglerat frågan är stor och bilden splittrad. Det är eftersträvansvärt att reglerna om hatbrott är mer samstämmiga över Europa och att EU:s krav på lagar kring att bekämpa rasism också omfattar homofobi och transfobi i alla medlemsländer.