När det röda bandet började spridas för att påminna om hiv och aids fanns de få ”konkurrenter”. Idag är det annorlunda. Nu inleds rosa bandet-kampanjerna för att uppmärksamma bröstcancer och det blå bandet vill lyfta upp prostatacancer. Det vita bandet uppmärksammar mäns våld mot kvinnor.
Med dessa band, och många fler, anser RFSL i Borås att Red Ribbon hamnat i skymundan. Det vill man åtgärda genom två dagar av aktiviteter.
Fram till klockan 18 idag fredag och mellan 10-16 på lördag finns organisationen på plats på Knalletorget där höstmarknaden just nu pågår.
Under lördagen är det full fart med tal vid tältet. På talarlistan står Lena Palmén, Kommunalråd Borås (s), Cecilie Tenfjord-Toftby, Riksdagsman (m), Börje Vestlund, Riksdagsman (s), Ann-Christine Simonsson (c), Cege Hedén (RFSL), Patrik Cerny (fp), Johan Hellström (mp), Bo Erlandsson (kd), Jonas Bergström (SSU) och Pirita Isegran (m).
Efter aktiviteterna på dagen blir det så en stor fest i den aktiva RFSL-föreningens regi. Man håller till i klubblokalen Magasinet och på scen står Andrés Esteche och trubaduren Pelle Rylander. Alla insamlade medel som kommer in under aktiviteterna i helgen kommer att gå till behövande hiv-positiva i regionen.