Ulrika Westerlund som avgick som förbundsordförande i RFSL i våras och som idag är tillförordnad chefredaktör för Feministiskt Perspektiv, utsågs under torsdagen till ”särskild utredare” i utredningen Stärkt ställning och bättre levnadsvillkor för transpersoner

Westerlund säger i en kommentar att hon är ”hedrad” över uppdraget att få ”föreslå åtgärder som kan leda till förbättringar vad gäller rättigheter och levnadsvillkor för transpersoner i Sverige.” Hon understryker i sin kommentar att detta är en av de processer för att förbättra situationen för transpersoner som nu pågår.

– Den här utredningen är ett av flera viktiga steg som regeringen tar för att stärka transpersoners ställning och rättigheter. Ulrika Westerlund besitter den samlade kompetens som krävs för att leda utredningen och jag ser fram emot de förslag som kommer att lämnas, säger kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke.

Till den 31 oktober nästa år skall hon redovisa arbetet efter att ha samrått med berördas organisationer. Det Westerlund skall titta på är bland annat hur transpersoner bemöts av myndigheter och hälso-sjukvård, hur de som ändrat juridiskt kön lättare skall få ut nya intyg och se över väntetider i den könsbekräftande vården och föreslå konkreta insatser för att de som behöver vård och behandling får ett ökat välbefinnande.