I tisdags presenterades en ny rapport från UNICEF om barns utsatthet på Filippinerna. På plats i Manila fanns svensken Lotta Sylwander, som tillsammans med Judy Marigomen Taguiwal ansvarar för Filippinerna inom FN-organet. Ett av UNICEFs uppdrag är att tillvarata barns rättigheter.  Rapporten visar att 8 av 10 barn på Filippinerna lider av någon form av fysisk eller psykisk misshandel och att antalet rapporterade övergrepp är överrepresenterat bland homo-, bi- och transungdomar.

Vid presentationen av rapporten deltog även Patricia Luna från organisationen Welfare of Children, barnrättsaktivisten Christian SaludarBernadette Madrid från Child Protection Network och Laurie Ramiro från University of Philippines-Manila.