Den 23 december meddelade ILGA-Europa att deras medlemsorganisation Inclusive Foundations kontor utsatts för razzia redan den 15 december i år. I samband med razzian arresterades ordföranden Paata Sabelashvili som även är medlem av ILGA Europas styrelse.
På the Inclusive Foundation hemsida publicerades den 23 december en första artikel om razzian. Där beskrivs hur civilklädd polis stormade in under kvinnokvällen i lokalen och la beslag på de närvarandes mobiltelefoner. De civilklädda poliserna fällde nedsättande kommentarer, hotade kvinnorna att ta bilder och sprida för att outa dem och hotade föreningens medordförande Eka Agdgomelashvili till livet om hon inte slutade kräva svar på orsaken till razzian liksom en rannsakningsorder.
Föreningens andre ordförande Paata Sabelashvili arresterades för innehav av 8 gram marijuana och han erkände, dock innan han haft möjlighet att tala med en advokat.
Föreningens styrelsemedlemmar står enligt hemsidan under ständig bevakning av polis sedan razzian.
Föreningen skriver på sin hemsida att razzian är en i raden av försök från myndigheterna i Georgien att trakassera organisationer som arbetar med mänskliga rättigheter.
Paata Sabelashvil släpptes på annandag jul efter två veckors arrest.
– Vi är mycket lättade och glada över att Paata är fri och mår bra, kommenterar ILGA-Europas ordförande Linda Freimane. Vi vill tacka alla organisationer världen över som deltagit i protester för att få honom frisläppt.
Organisationens andre medordförande Martin K.I. Christiansen säger att frågetecken kvarstår om razzian som han kallar oproportionerlig och förnedrande.
– Vi är mycket oroade över det sätt på vilket polisiära myndigheter nu hotar ledningen för the Inclusive Foundation och de skador de orsakade på föreningen kontor. En annan oro är att georgisk polis fortfarande övervakar kontoret och de två andra ledarna för organisationen Tinatin Japaridze och Eka Agdgomelashvili.
ILGA Europa uppmanar de georgiska myndigheterna att omedelbart upphöra med den kränkande behandlingen och övervakningen av ledning och personal på the Inclusive Foundation.


inclusive-foundation.org