MADRID.
Den katolska kyrkan i Spanien samlade i söndags återigen till en stor manifestation i Madrid där udden riktades mot José Luis Rodríguez Zapatero och hans socialistiska regering. Kyrkan och dess anhängare kräver att landets könsneutrala äktenskapslagstiftning skall avskaffas och att den nya abortlagen med en 14-veckorsgräns och möjlighet för unga flickor att genomföra abort utan föräldrars tillstånd stoppas.
Den stora manifestationen, formad som en mässa, kallas Den Heliga Familjens fest och samlade en rad katolska dignitärer från hela Europa.
Påven Benedictus XVI sände sitt stöd till manifestationen där han förklarade att familjen ”är grundad på äktenskapet mellan en man och en kvinna… eftersom det är av största vikt för mänskligheten idag och i framtiden.”
Manifestationen är en i raden av protester mot homoäktenskap, lättare skilsmässoregler och en friare abortlagstiftning som regeringen i Spanien genomfört under senare tid.
Enligt brittiska The Telegraph definierar sig idag endast strax över 26% av Spaniens medborgare som ”katoliker”. Undersökningen som publicerades innan jul visar att antalet som ser sig som katoliker sjuknit med 4% medan antalet som kallar sig ateister ökat.