Pedagogik professorn Thomas Johansson och Jesper Andreasson, docent i idrottsvetenskap har intervjuat 14 homosexuella papporna. Studien visar att trots större acceptans för homosexuella i samhället så är det fortfarande svårt att vara gay och pappa.

Det största hindret ligger inte helt otippat i hur det praktiskt ska gå till att bli förälder, då surrogatmödraskap inte är tillåtet i Sverige, samt att antalet genomförda internationella adoptioner till gaypar går att räkna på en hand.

– Dessa är de stora hindren som måste lösas. Det finns olika varianter och för vissa av männen har regnbågsfamiljer med fyra föräldrar varit en lösning. Det finns fortfarande spänningar och människor som ser negativt på att man frångår den heterosexuella kärnfamiljstanken, säger Thomas Johansson.

Det finns inte mycket forskning gjord på svenska regnbågsfamiljer. Men Johansson och Andreassons förhoppning är att studien ska kunna kasta ljus på ämnet och skapa en medvetenhet för hur dagens familjeliv ser ut.

– Studien är en pusselbit till att visa att alla familjer ser olika ut och det är okej. En heterosexuell kärnfamilj är bara en typ. Det handlar om att inte fastna i normativa föreställningar om hur det ska se ut, för de är ofta fyrkantiga och moraliserande, säger Johansson.