Sök parti och din valkrets så ser du vem du har möjligt att kryssa in i kommun, landsting/region eller riksdag!
Listan uppdateras löpande med fler öppna hbt-personer på valsedlarna som svarar på våra frågor. Stäm av med jämna mellanrum!
Är du öppen hbt-person och vill listas – maila mig!

Till varje kandidat har vi ställt två frågor:
1. Vilken är den viktigaste frågan i valet 2010
2. Vilken är den viktigaste hbt-frågan i valet 2010

ARBETARPARTIET SOCIALDEMOKRATERNA

S på Qruisers Tema Regnbågspolitik

STOCKHOLMS STAD


Börje Vestlund

Börje Vestlund
[email protected]
Plats 6 riksdagslistan Stockholms kommun

– Att bekämpa arbetslösheten och värna välfärden som är den viktigaste frågan i valet i allmänhet.

– Vad gäller HBT är det två frågor: den ena är transpersoners rättigheter i allmänhet och att de kvarvarande frågorna kring lesbiskas möjlighet till insemination klaras ut. Men sen är det som alltid en översyn av framförallt informationsplikten i smittskyddslagen.


Linnea Björnstam

Linnea Björnstam
Plats 13, riksdagslistan Stockholms kommun

– Viktigaste frågan för mig är en solidarisk politik som ger ökad jämlikhet och mindre klyftor. Idag går det åt fel håll, de rika blir rikare och de fattiga fattigare. Det gör att samhället slits sönder, vilket drabbar alla.

– Att känna sig helt trygg med att den egna identiteten, val av partner och familjesammansättning respekteras fullt ut i mötet med all offentlig service – vård, skola, förskola, fritidsgård, polis, myndigheter och så vidare skulle göra en stor skillnad för många. Får jag bara välja en fråga säger jag därför en offensiv politisk satsning på hbt-certifiering av personalen i alla typer av offentlig service, eftersom det omfattar hela hbt-gruppen. S i Stockholm har garanterat att ett borgarråd ska ha särskilt ansvar för hbt-frågor, det visar på politisk vilja att prioritera hbt-certifiering/ bemötande av hbt-personer i stadens arbete.

Mia Sundelin

Mia Sundelin
[email protected]
Plats 37 riksdagslistan Stockholms kommun
plats 10, kommunlistan Stockholm Södermalm- Enskede

– För Stockholm, Bostäder, barn och ungdom (skola, fritidsgårdar etc). När det gäller riket så är det jobben och att minska klyftorna.

– Försvara transpersoners mänskliga rättigheter och inkludera dem i hets- och hatbrottslagstiftningen Internationell solidaritet – låt sexuell läggning eller könsuttryck bli skäl för asyl och ställ krav på internationella kontakter (FN, EU mm) Ta bort heteronormativiteten i sexualundervisningen i skolan


Håkan Andersson

Håkan Andersson
Plats 9, landstingslistan Stockholm Södermalm- Enskede

– Insatser behövs för att minska klyftorna i folkhälsan och få mer jämlik
vård.

– Förbättrade villkor för transpersoner behövs på alla plan. Bl.a insatser för att minska diskriminering, öka kunskapen om transpersoners livsvillkor och bra vård i hela landet!

Lukas Romson

Lukas Romson
Plats 18, landstingslistan Stockholm Östra söderort

– Solidariskt betalad och jämlikt fördelad välfärd efter behov är viktigare än fler skattesänkningar.

– En human könstillhörighetslag senast vintern 2011 och en välfinansierad, evidensbaserad transvård med transkompetens och respekt för den enskilda patienten!

Alexandra Einerstam

Alexandra Eienerstam
Plats 25, landstingslistan Stockholm Östra söderort

– Välfärd eller skattesänkningar?

– Att hbt-personers fri- och rättigheter är mänskliga rättigheter. Låter det stort och ”luddigt”? Då vill jag ge två exempel: att vi politiker lyfter T:et i hbt. Avskaffa tvångssterilisering. Sedan önskar jag att politiker, oavsett färg, tar bort informationsplikten.

Mattias Sääksjärvi

Mattias Sääksjärvi
Plats 7, Landstingslistan, Södermalm- Enskede

– Vi måste sätta stopp för den pågående häxjakten på de sjuka och istället rikta fokus rejält på den mycket eftersatta preventiva hälsovården. Ingen blir friskare för att man hamnar hos kronofogden men många kan slippa bli sjuka om vi på allvar tar upp kampen mot osunda levnadsvanor. Det handlar bl.a. om fler ungdomsmottagningar i kampen mot de ökande könssjukdomarna, kostrådgivare i kommuner och landsting i kampen mot fetma, och ordentliga tag mot det ökande flödet av narkotika och alkohol bland unga. Här har vi inte annat än misslyckats hittills.

– Det finns just nu ingen viktigare fråga än ett omedelbart avskaffande av krav på sterilisering för de som vill byta kön. Tills dess att denna lag avskaffas finns ingen värdighet i att kalla Sverige ett HBT-vänligt land att leva i.

Pablo Lieva

Pablo A. Leiva
Plats 16, Landstingslistan, Södermalm- Enskede

– Det finns många viktiga frågor i detta val, men viktigas för mig är hälsa (fysisk och psykisk), utan bra hälsa det är svårt att lyfta ett land, lovande jobb för en population som är sjuk eller med dålig hälsa det är inte möjligt. Jag älskar orden Delaktighet, Integration och Solidaritet.

– Det viktigaste är att förbättra livskvaliteten för HBT personer och i synnerhet transpersoner. Det räcker inte med papper (lagen) utan vi måste påverka allmänheten.

Emil Adén

Emil Adén
Plats 20, kommunlistan, Östra söderort

– Den viktigaste frågan i valet 2010 är enligt mig att värna välfärden samt att minska klyftorna i samhället. Med den nuvarande politiken går det på andra hållet med ökande klyftor, större utanförskap och jag vill inte se ett samhälle där de sjuka och svaga ska jagas eller känna sig otillräkliga för att de inte klarar av att arbeta.

Den viktigaste HBT frågan tycker jag är att avskaffa kravet på sterilisering för den som genomgår könkorrigering samt att inkludera transpersoner i hatbrottslagstiftningen. En annan viktig fråga är att se över informationsplikten för hiv-positiva.

Mathias Dolk

Mathias Dolk
Qruiser-sida: dolken
Plats 36, kommunlistan, Östra söderort

– Att värna en välfärd för ALLA människor.

– Att avskaffa steriliseringskravet på dom som vill byta kön, samt avskaffandet av informationsplikten.

Giovanni Palusa

Giovanni Palusa
Plats 34, kommunlistan Stockholm Västra söderort

– Att ha en solidarisk fördelning av vår välfärd och att behov sätts före hur mycket pengar man har i plånboken.

– Fler mötesplatser för unga hbt-personer och att unga tjejer och killar kan bemötas av hbt-kompetent personal inom vården.

NACKA

Anders Selin

Anders Selin
[email protected]
Qruiser-sida: Anders S
Plats 2 kommunlistan Nacka

– Jobben och ekonomin är den enskilt största sakfrågan. Men det finns många andra frågor som också är viktiga. Vi kan inte fortsätta ha en regering som slår på sjuka och arbetslösa och sänker deras ersättningar samtidigt som vi med bra inkomster får skattelättnader. Det är ett osolidariskt och kallt samhälle där klyftorna mellan människor ökar.

– Att avskaffa kravet på sterilisering för den som vill byta kön och att avskaffa informationsplikten för hiv-positiva.

Suzanne Weigl

Suzanne Weigl
Plats 29, kommunlistan Nacka

– Jobben i allmänhet och jobb för unga i synnerhet.

– Ökad hbt-kompetens hos personer som arbetar med ungdomar och bland vårdpersonal.

JÄRFÄLLA/ STOCKHOLMS LÄN NORDVÄST

Victor Harju

Victor Harju
Qruiser-sida: QweQwe
Plats 17, landstingslistan Nordväst
– Viktigast för mig är att kicka ut kd från socialdepartementet. Att ha en regering som inte tycker att jag ska ha samma rättigheter bara för att jag inte ingår i heteronormen är för mig sjukt konstigt och omodernt.

– Lagstiftningen måste bli könsneutral och kan inte fortsatt utgå från heteronormen.

SÖDERMANLAND


Hans Ekström

Hans Ekström
Plats 1 riksdagslistan Södermanlands län

– Att vi har ett samhälle där människor kan misslyckas, bli sjuka och komma igen.

– Att hbt-föräldrar (4-personer) kan vara föräldrar allihopa.

Robert Skoglund

Robert Skoglund
Plats 25, riksdagslistan, Södermanlands län
Plats 12, kommunlistan Vingåker

– Värna och stärka arbetsrätten och kollektivavtalen.

– Snarast starta en utredning om surrogatmödraskap.

GÖTEBORG

Olof Svensson

Olof Svensson
Qruiser-sida: Olof S
Plats 15, riksdagslistan Göteborg
Plats 13, kommunlistan Göteborg valkrets 1

– Jobb och utbildning, om det ska vara en fråga är det jobben. Jobben är grunden för välfärden och det goda samhället för alla. Där kan politiken spela en mer aktiv roll, såsom den gjort med stor framgång i olika delar av världen sedan Per Albin
Hanssons dagar och skulle behöva göra även nu när vi ska bygga 2000-talets hbt-inklusiva mångfaldssamhälle i möjligheternas land. Som individer är vi oumbärliga, tillsammans blir vi oemotståndliga!

– Transpersoners livsvillkor. Heteronormen ställer fortfarande till problem för många. En nationell utredning för att belysa och avdramatisera transpersoners vardag och verklighet måste komma till stånd och undanröja hindren för att även transpersoner ska kunna forma och leva sina liv i trygghet och frihet och kunna vara delaktiga i samhällets alla områden.

SKÅNE

Östra Göinge

Anders Bengtsson

Anders Bengtsson
[email protected]
Plats 6, kommunlistan, Östra Göinge

– Stoppa privatiseringsvågen och arbete åt alla!

– Ökade rättigheter för transpersoner och forsatt kamp mot hatbrotten.

JÖNKÖPING

Marcus Fredriksson

Marcus Fredriksson
Plats 16, kommunlistan, Jönköping

– Klyftorna ökar i samhället, att minska klyftorna mellan de som har det bra och de som far illa är det viktigaste för mig, orättvisor löser inga problem.

– Jämställdheten. Alla individer skall ha samma möjligheter att göra sina egna val utan att styras av begränsande normer och strukturella orättvisor.

VÄRMLAND

Hammarö

Jonas Gunnarsson

Jonas Gunnarsson
[email protected]
Qruiser-sida: Jo12
Plats 4, riksdagslistan, Värmland
Plats 4, kommunlistan, Hammarö

– Jobben är helt klart den viktigaste frågan. Framför allt hur vi ska lösa ungdomsarbetslösheten. Idag står 1 av 4 unga utan jobb, det är ovärdigt ett land som Sverige och förmodligen regeringens största misslyckande.

– Jag väljer att nämna två, dels hur transpersoner behandlas av samhället men också att Sverige i utrikespolitiken måste bli ännu tydligare i våra krav på HBT-personers rätt till juridiskt skydd och trygghet i hela världen.

Årjäng

Daniel Schützer


Daniel Schützer
[email protected]
Qruiser-sida: varmlanning
Plats 1, kommunlistan Årjäng
Plats 3, landstingslistan, Värmland

– Riksplaner: Vi måste åter få en näringspolitik som leder till jobb! Vid företagsbesök ser jag hur regeringen har försuttit chanser att agera under lågkonjunkturen vilket leder till flaskhalsar nu när det vänder uppåt. Det är jobben som är grunden för välfärden.
Årjäng: Att vi satsar på skolan genom att bygga en ny högstadieskola och behålla gymnasieskolan. Årjäng är en av de sämsta kommunerna i Sverige vad gäller antalet ungdomar som går vidare till högskola/universitet. Det måste vi vända.
Värmland: Att köerna till sjukvården inte tillåts växa igen. Det har gjorts ett fantastiskt arbete under de senaste åren med att korta köerna. Nu måste vi också se till att det blir lättare att komma fram på telefon när man behöver kontakt med vården.

– Vi måste få stopp på utvisning av hbt-flyktingar till länder där de riskerar straff eller till och med dödsstraff. Det är inte värdigt ett land som Sverige att skicka människor tillbaka till dessa länder. Att påstå att man inte behöver leva öppet är att förvägra den individen rätten att leva sitt eget liv och rätten att utvecklas till sin fulla potential!

GÄVLEBORG

Söderhamn

Sarah Häggdahl

Sarah Häggdahl
Plats 15, landstingslistan, Södra Hälsingland
Plats 40, kommunlistan, Söderhamn

– De viktigaste i valet för mig är att: 1. Bekämpa ungdomsarbetslösheten och utöka platserna på Komvux. 2. Att ha en stark gemensam välfärd för alla, som inte diskriminerar någon och som inte låter den egna plånboken styra.

– Att avskaffa tvångssteriliseringen för transpersoner och ökad trygghet för HBT-personer i skolan och på jobbet.

NO

BOTTEN

Cecilia Devin

Cecilia Devin Lind
Plats 26, kommunlistan, Piteå

– Tillgänglighet för alla samhällsmedborgare, oavsett funktionalitet.

– En ny könstillhörighetslag.

ÖSTERGÖTLAND/Ödeshög

Madelaine Vilgren

Madelaine Vilgren
Plats 1, kommunvalet, Ödeshög
Plats 2, landstingsvalet, Östergötlands län valkrets Ödeshög Ydre Boxholm Mjölby Vadstena
Plats 16, riksdagsvalet Östergötlands län

– Arbetslösheten och då framför allt ungdomsarbetslösheten och vi måste minska klyftorna, de som har det bra får det inte bara bättre utan de blir också mer egoistiska jag vill tillbaka till ett samhälle där vi som har kan solidariskt dela med oss.

– Informationsplikten för hiv-positiva avskaffas och att tvångssterilisering upphör för dem som byter kön

CENTERPARTIET

(C) på Qruisers Tema Regnbågspolitik

STOCKHOLM

Andreas Carlgren

Andreas Carlgren
[email protected]
Plats 2 riksdagslistan Stockholms stad

– Miljön – klimatet behöver miljövänliga bilar och mer vindkraft.

– Lika rätt – moderniserad lagstiftning om könstillhörighet och lika rätt till vård. I EU ska äktenskap/partnerskap som ingåtts i ett EU-land automatiskt erkännas i andra länder.

Fredrick Federley

Fredrick Federley
[email protected]
Qruiser-sida: Federley
Plats 3 riksdagslistan Stockholms stad
Plats 29, kommunlistan Stockholms stad
Plats 2, riksdagslistan, Malmö kommun

– Att motarbeta arbetslösheten genom nya och växande företag.

– Att motarbeta våldet mot HBT-personer som är alltjämt närvarande och det finns signaler på att det ökar.

Gustav Andersson

Gustav Andersson
[email protected]
Plats 1 landstingslistan Innerstadens valsedlar liksom Västra söderort, Östra söderort och Yttre västerort

Jonas Naddebo

Jonas Naddebo
[email protected]
Plats 3, kommunlistan, Stockholms stad
Plats 11, riksdagslistan, Stockholms stad

– Skapa förutsättningar för fler företag där människor kan gå från utanförskap till jobb.

– Stoppa och förhindra våld mot HBTQ-personer. Motverka de begränsande normer och det bemötande HBTQ-personer möter i samhället.

STOCKHOLMS LÄN

Solna

Anna C Nilsson

Anna C Nilsson
Qruiser-sida: birdiey
Plats 2, kommunlistan Solna
Plats 15, landstingslistan Södermalm-Enskde, Plats 10 Bromma- Kungsholmen, Yttre västerort, plats 7 Nord.

– I love Rut; Utveckla de hushållsnära tjänsterna. Ett exempel är att personer över 75 år får 75% Rutavdrag med Centerpartiet.

– Att synliggöra den psykosociala hälsan hos HBTQ-personer, där innefattas allt från inseminationsregler, surogatmödraskap till våld i nära relationer.

Sundbyberg

Stefan Bergström


Stefan Bergström
Plats 1, kommunlistan, Sundbyberg
Plats 1, landstingslistan, valkrets Nord
Plats 2, landstingslistan, valkrets Nordväst

– Att göra vårdvalet ännu bättre genom större mångfald för bättre valfrihet åt både personal och patienter. Människan ska vara i centrum, inte systemen.

– Att all offentlig vård blir HBT-certifierad.

MALMÖ

Ilan Sadé

Ilan Sadé
[email protected]
Plats 3, riksdagslistan, Malmö kommun

– Att skolan skall bli bättre på att klara sitt uppdag.

– Säkrare stadsmiljöer – skydd mot hatbrott

SKÅNE

Niklas Larsson

Niklas Larsson
Plats 3, riksdagslistan, Norra och Östra Skåne
Plats 2, kommunlistan, Osby
Plats 7, regionlistan, Skåne Nordost

– Jobb och företagande, så att fler jobb skapas. Miljö och klimat, det behövs en balans mellan miljön, människan och marknaden.

– En röst på mig och Centerpartiet är en röst för alla människors lika värde och rättigheter.

VÄSTRA GÖTALAND

Trollhättan

Ingrid Gustafsson

Ingrid Gustafsson
[email protected]
Plats 21, riksdagslistan, Älvsborgs norra/V. Götalands norra
Plats 6, regionlistan, Älvsborgs norra/V. Götalands norra
Plats 5, kommunlistan, Trollhättan

– De viktigaste frågorna i valet enligt mig är jobb/ företagande och miljö/ klimat. Personligen driver jag dessa tre frågorna: Pyskiskhälsa, Entreprenörskap och Sex, samlevnad & våld. I Sex, samlevnad våld så tar jag in sådannt som bättre sexualundervisning – där jag vill att vi ska ha bättre biologiböcker som tar upp även det med HBTQ-personer. Jag lägger även in det med hatbrott där våld mot homosexuella hamnar. Jag vill att våldsbrått överhuvudtaget ska ha högre straff. Men även andra saker så som våld inom relationer (oavsett parets läggning) lägger jag in under den punkten.

-Hm, viktigast HBT-frågan i valet 2010. Det är att motarbeta våldet mot HBTQ-personer på grund av derras sexualitet och att HBTQ-personer ska ha samma rättigheter och praktiska möjligheter som heterosexuella. Men efterom det är många andra länder som är mycket sämre på detta än Svergie så är det extra viktigt att arbeta med dessa frågor i utrikespolitiken och internationellt. Så av den anledningen så måste jag säga: Utrikespolitik och det internationella.

VÄSTERBOTTEN

Viktor Hofslagare

Viktor Hofslagare
[email protected]
Qruiser-sida: Järnek
Plats 7, riksdagslistan, Västerbotten
Plats 2, landstingslistan/ungdomslistan Västerbotten södra, Västra och norra
Plats 4, kommunlistan, Vindeln

– Jag anser att det viktigaste just nu är att komma ur lågkonjunkturen och se till så fler människor kommer i arbete. Det gör vi bäst genom att skapa goda förutsättningar för landets företag att expandera. regelförenklingar, miljöteknik och mer entreprenörskap.

– Jag avskyr etikettering av människor. Den viktigaste valfrågan för mig då det kommer till HBTQ är avskaffandet av etikettering – införa individperspektivet i samhället. Vi måste sträva mot ett samhälle där all lagstiftning är könsneutral!
Kommer jag in i landstinget i Västerbotten tänker jag försöka göra något åt det horribla i att ett lesbiskt par måste betala hutlösa summor för en insemination medan ett barnlöst heteropar endast betalar patientavgift!

FEMINISTISKT INITIATIV

(Fi) på Qruisers tema Regnbågspolitik

HELA LANDET

Stina Sundberg

Stina Sundberg
Plats 2, riksdagslistan, hela landet

– Asylfrågor (i synnerhet hbt personer) och lönediskriminering.

– (Inrikes.) Det är hög tid för transpersoners rättigheter. Och, rätten till utökad och likvärdig över hela Sverige assistans för hbt personer med funktionsnedsättning att delta i både föreningsliv och nöjesliv.


Jonas Göthner

Jonas Göthner
Plats 4, riksdagslistan, Hela landet

– En solidarisk flyktingpolitik, alla människor måste ha rätten att fly undan förtryck, diskriminering och fattigdom.

– Transvården. Minderåriga transpersoner måste ha rätten till den livsviktiga könskorrigerande vården och tvångssteriliseringarna måste bort. Alla som jobbar med människor inom vård, skola, omsorg och rättsväsendet måste även utbildas i hbt-frågor.

Linnéa Sjögren

Linnéa Sjögren
Plats 12, riksdagslistan, hela landet

– Den viktigaste frågan i valet 2010 är den stora frågan om vart vi vill att samhället ska vara på väg, vill vi ha misstänkliggörande, ojämlikhet och otillgänglighet eller vill vi ha en värld fri från diskriminering och övervakningslagar. Jag kämpar för det senare alternativet.

– Den viktigaste HBTQ frågan i valet är frågan om uppluckrandet av heteronormer och kärnfamiljsromantik. Fi vill skapa möjligheten att ha fler än 2 omsorgspersoner till ett barn, lika rätt till insemination och möjlighet till surrogatmödrarskap. Jag kommer kämpa för att vi ska få leva och agera som individer och inte förväntas leva upp till förlegade normer. Hela vårt program genomsyras av den ambitionen.

Anette Ahmed Lebbad

Anette Ahmed Lebbad
Plats 36, riksdagslistan, Hela landet

– Vilken är den viktigaste frågan i valet 2010? – Anti-diskrimineringen. Många diskrimineringar hänger ihop. Om vi hbt personer ska bli likvärdiga medborgare så måste dom andra diskrimineringsgrunderna bekämpas.

– Vilken är den viktigaste hbt-frågan i valet 2010? – Hbt- flyktingarnas säkerhet undan döden.

UPPSALA

Kristin Tran

Kristin Tran
Plats 1, kommunlistan Uppsala
Plats 11, riksdagslistan, Hela landet

– Allmän flyktingamnesti till alla asylsökande och papperslösa som befinner sig i Sverige eftersom rättssäkerheten i asylprocessen visat sig vara alltför bristfällig, i synnerhet för kvinnor och hbtq-personer.

– Kraven på sterilisering eller kastrering av transpersoner för att få förändra sin kropp och sin juridiska könstillhörighet måste skrotas.

STOCKHOLM

Sissela Nordling Blanco

Sissela Nordling-Blanco
Plats 6, riksdagslistan, hela landet
Plats 1, kommunlistan Stockholm
Plats 8, landstingslistan, Stockholm

– Den viktigaste frågan i valet för mig handlar om att driva en solidarisk asylpolitik. Sveriges asylpolitik har flera gånger fått kritik från bl.a. FN för att inte respektera internationella konventioner om mänskliga rättigheter. Det handlar om kvinnor, hbt-personer och andra som fråntas sina mänskliga rättigheter på grund av en orättssäker asylprocess. Fi vill driva en solidarisk asylpolitik, vi kräver flyktingamnesti. Det måste bli ett stopp på utvisningar av människor till länder där de riskerar kränkningar, förföljelse och i värsta fall dödsstraff. Jag vill ha en antirasistisk feminism utan gränser.

– Den viktigaste hbt-frågan handlar om transpersoners rättigheter. Det måste bli ett stopp på kraven om att vara steriliserad och ogift för att få byta juridiskt kön. Åldersgränsen för att genomgå en könskorrigering måste sänkas, då 18-årsgränsen slår hårt mot unga transpersoner. Svenskt medborgarskap ska inte vara ett krav för att få vård och personal inom vård, psykiatri och skola måste utbildas i genus, hbt-, och antirasistiska perspektiv för att bättre kunna tillgodose individers behov istället för att tvinga in människor i könsstereotypa mönster.

Johan Palme

Johan Palme
Plats 6, kommunlistan
Plats 6, landstingslistan

– Lokalt i Stockholm är min hjärtefråga tillgänglighet, inte bara för funktionshindrade utan för alla – att öppna upp staden och bygga mer bostäder, bättre kollektivtrafik och fler fritidsgårdar till exempel. På ett nationellt plan är jämställdheten och arbetet mot den tilltagande främlingsfientligheten och diskrimineringen viktigast.

– En rejäl normkritisk och antidiskriminerings-orienterad översyn av all offentlig verksamhet, inte minst vården och skolan och alla lagar. Ett juridiskt tredje kön och öppnare familjebildningar, och så den upprörande tvångssteriliseringsfrågan förstås.

VÄRMDÖ

Petra Wallin

Petra Wallin
Plats 2, kommunlistan, Värmdö

– Individualiserad föräldraförsäkring och att den skall anpassas till såväl ombildade familjer och regnbågsfamiljer som till ensamstående föräldrar.

– Att tvångssteriliseringen upphör och att minderåriga skall ha rätt till transvård och könskorrigering samt att personal inom omsorg skall utbildas i hbt-frågor så att äldre hbt-personer kan få värdigt boende och bemötande när det behövs.

GÖTEBORG

Stina Svensson

Stina Svensson
[email protected]
Plats 1, kommunlistan Göteborg
Plats 27, riksdagslistan, Hela landet

– Jämställda löner. Det är skandal att det pågår en lönediskriminering. Kvinnor tjänar 100 000 kr mindre varje minut. Sammanlagt saknas det varje år mer än 70 miljarder i kvinnors lönekuvert. Kvinnors lönearbete värderas helt enkelt lägre än mäns. Vi vill inrätta en jämställdhetsfond som omfördelar pengar mellan arbetsgivare för att finansiera höjda löner i kvinnodominerade arbeten och sektorer.

– Den lagstiftning som reglerar den juridiska och ekonomiska sidan av samlevnad måste förnyas. En ny, gemensam samlevnadsbalk, som täcker alla samlevnadsformer måste bli verklighet. De personer som har ett gemensamt boende, gemensam ekonomi och olika former av gemensamt ägande ska, om de så önskar, kunna ingå juridisk/ekonomisk samlevnad. De får då samma lagliga stöd som äktenskapsbalken ger idag.

Lisa Isaksson

Lisa Isaksson
Plats 4, kommunlistan Göteborg

– Jämställdhet – för ett samhälle där individen får synas, oavsett om det är en kvinna eller man, homo-, bi-, trans- eller heterosexuell person; ung eller gammal, svenskfödd eller utlandsfödd, normalfungerande eller funktionshindrad. Jag vill se ett samhälle där vi vidgar normen så att fler får vara med. HBTQ-frågor måste ingå i alla utbildningar.

– Även här jämställdhet: Familjepolitiken ska anpassas till andra konstellationer än den heteronormativa kärnfamiljen; sexuell läggning ska inte vara ett hinder för inseminering; stoppa tvångssteriliseringen vid könsbyte. Kort sagt: det som gäller den som är heterosexuell ska gälla alla, oavsett läggning.

FOLKPARTIET LIBERALERNA

(Fp) på Qruisers tema Regnbågspolitik

STOCKHOLMS STAD

Rasmus Jonlund

Rasmus Jonlund
[email protected]
Plats 26 riksdagslistan Stockholms kommun
Plats 7 kommunlistan Bromma- Kungsholmen

– Den viktigaste politiska frågan långsiktigt är kunskap, från fungerande
lågstadier där alla får lära sig läsa, räkna och skriva till en forskning i
världsklass; så att individerna får förverkliga sig själva och för att hävda
Sveriges konkurrenskraft i världen.
Eller: Kunskap, från första klass till högskola och forskning.

– Den viktigaste hbt-frågan är en jämlik behandling från välfärdssamhällets
sida. Unga hbt-personer ska kunna gå trygga till skolan, att ingen ska
diskrimineras i kontakter med olika myndigheter, och kanske framför allt i
hälso- och sjukvården. Där gäller det att se både vissa hbt-personers särskilda behov, och vid andra (de flesta) tillfällen att vi inte har några andrasärskilda behov än att få behandlas som alla andra, som dem vi är. Allt fråntvångssterilisering av personer som byter kön till stöd också för våldtagna män och våldsutsatta i samkönade relationer.
Eller: Jämlik behandling i välfärdssamhället, framförallt hälso- och sjukvården.

Georg Lagerberg

Georg Lagerberg
Plats 10 landstingslistan Bromma Kungsholmen

– Få fler i arbete så att välfärden – vård, skola och omsorg – kan utvecklas utan höjda skatter.

– Vården i Stockholm ska präglas av större valfrihet, hög kvalitet och ges på lika villkor

Seved Monke Ajneståhl

Seved Monke Ajneståhl
Plats 6, kommunlistan Stockholm, Västra söderort
Plats 24, riksdagslistan, Stockholms kommun

– Jag kandiderar både till riksdag och stadsfullmäktige och kommer i valrörelsen att driva frågan om kollektivtrafik på vattnet. Stockholm räknas växa med 300000 personer på tio år och för att klara framtidens utmaningar måste vi bygga förbifart Stockholm, bygga ut spårbunden trafik men framför allt utnyttja vattnet mer. Det sparar miljön, tid för enskilda individer och kommer att avlasta bil- och busstrafiken.

– Alla människor, oavsett sexuell läggning ska ha rätt att bilda familj. I dagens Sverige blir homosexuella och transsexuella diskriminerade utan att någon debatt förs. Detta vill jag ändra på. Jag och min man är mitt uppe i processen att skaffa barn via en surrogatmamma och jag vill arbeta för att fler homosexuella män i framtiden ska ha möjlighet att bilda familj. Jag är övertygad om homosexuella mäns önskan att bilda familj är lika stark som hos heterosexuella. Nu är det hög tid att vi får till en attitydförändring i Sverige så att vi homosexuella också kan förverkliga våra drömmar.


STOCKHOLMS LÄN

Solna:

Martin Andreasson

Martin Andreasson
[email protected]

Plats 7 riksdagslistan Stockholms län
Plats 3 kommunlistan Solna

– Jobben. Lärlingsjobb ger chans åt fler ungdomar att få in en fot på arbetsmarknaden samtidigt som man lär sig ett yrke. Säg nej till vänsterblockets fördubbling av arbetsgivaravgiften för ungdomar – helt fel att göra det 10 miljarder dyrare att anställa ungdomar när så många unga saknar jobb.

– Transfrågorna. Avskaffa tvångssteriliseringen av transsexuella och skapa en modern och liberal lagstiftning för den som vill ha könskorrigering. Förtydliga namnlagen så att ingen hindras välja namn på grund av cisnormativa bestämmelser. Arbeta för ett starkt diskrimineringsskydd i EU som inkluderar även transpersoner.

Christoffer Jönsson

Christoffer Jönsson
Qruiserklubb: Kryssa Christoffer Jönsson till Solna KF
Qruiser-sida: The Phoenix
Plats 16, kommunlistan Solna
Plats 45, riksdagslistan Stockholms län

– Miljö- och klimatfrågan är en av valets viktigaste fråga både lokalt och globalt. Människans och samhällets välmående förutsätter en god miljö och en hållbar utveckling. Den högst prioriterade klimatfrågan är att kraftigt minska de enorma koldioxidutsläpp som idag sker inom transport- och energisektorn. En del av lösningen på detta problem är klimatneutrala energikällor, mer kollektivtrafik, ökat globalt samarbete och nya bränslealternativ till våra fordon!

– Allas rätt till att vara människa och att vara inkluderade samhället, oavsett sexuell läggning är en oerhört viktig fråga. Många ungdomar har har en klump i magen när de går till skolan, många människor känner sig inte trygga utanför sitt hem, och många känner sig absolut inte trygga i sitt hem. Detta är problem som finns i människors vardag och som många är omedvetna om eller bara blundar inför. Det är viktiga frågor som måste tas på allvar.

Daniel Anderson

Daniel Anderson
Plats 18, kommunlistan, Solna
Plats 11, landstingslistan, Nord

– Förbättra investeringsklimatet för att generera fler arbetstillfällen.

– Stävja hatbrotten och se till att polisen följer upp dem bättre.


Neven Milivojevic

Neven Milivojevic
Plats 43 riksdagslistan Stockholms län
Plats 8, kommunlistan Solna

– Öka tillgängligheten på offentliga platser och kommunikationer för äldre, personer med funktionsnedsättning och barnfamiljer.

– Sätta stopp för hatbrott mot hbtq-personer.

Huddinge

Amanda Brihed

Amanda Brihed
[email protected]
Qruiser-klubb: Amanda Brihed – Kandidat 42
Qruiser-sida: Kandidat42
Plats 42 riksdagslistan Stockholms län
Plats 17 landstingslistan Sydost
Plats 9, kommunlistan, Huddinge

– Integriteten och övervakningssamhället.

– Transpersoners rättigheter och då inte minst tvångssterilisering av transsexuella.

Vibeke Bildt

Vibeke Bildt
Plats 2 kommunlistan Huddinge

– Viktigaste valfrågan i årets val är fortfarande jobben & ekonomin (i vid bemärkelse)

– Transpersoners rättigheter; det är t.ex. en skam att steriliseringskravet fortfarande existerar.

Täby

Mats Nordström

Mats Nordström
[email protected]
Plats 19 kommunlistan Täby
Plats 8 landstingslistan Nordost

– Att bekämpa hatbrott, rasism, främlingsfientlighet och hedersrelaterade brott.

– Att kräva HBT-kompetens i kommun- och landstingsfinansierade verksamheter, som bland annat vård, skola och omsorg, framförallt för unga och äldre HBT-personer.

VÄSTRA GÖTALAND

Göteborg

Pär Gustafsson

Pär Gustafsson
[email protected]
Plats 5, riksdagslistan, Göteborg

– För att Sverige ska vara ett bra land för alla måste jobben, skolan och
ekonomin komma främst. Det måste löna sig bättre att arbeta, utbilda sig och
driva företag. Därför behövs Folkpartiet och Alliansen.

– Så länge som inte alla HBT-personer har frihet att forma sitt eget liv efter
sina egna livsdrömmar krävs fortsatta politiska liberala reformer. Folkpartiet
kommer alltid att vara en garant för HBT-personers rättigheter. Inte minst
behöver situation för transpersoner avsevärt förbättras i Sverige. Likvärdig
vård måste gälla alla och därför krävs att vissa delar av vården för
transexuella lyfts som ett nationellt ansvar.

Stefan Landberg

Stefan Landberg
Plats 7, riksdagslistan, Göteborgs kommun

– I Sverige att alliansregeringen får fortsätta sitt jobb. Grunden är lagd för det nya välfärdssamhället med bättre möjligheter till jobb genom en satsning på utbildning och fler möjligheter att komma in på arbetsmarknaden. Det jobbet måste få fortsätta! I Göteborg att vi får ett maktskifte efter 16 år av s-styre.

– Att Göteborg blir en stad som är trygg och säker för alla. Det handlar om belysning, utbildning i skolor och hos socialtjänsten, fler poliser som också är HBT-kompetenta. På ett nationellt plan måste vi verka för att detsamma ska gälla i alla kommuner – den grundläggande rätten att vara sig själv oavsett vem man är och hur man är lagd. På ett internationellt plan måste biståndet vara villkorat. Att ge bistånd till länder som kränker de mänskliga rättigheterna är fel. Vi har goda möjligheter att jobba vidare med detta med ett särskilt fokus på HBT-personer, och de möjligheterna måste vi ta!

Ulricehamn

Peter Dansved

Peder Danesved
[email protected]
Plats 4 regionlistan Älvsborgs södra/V Götalands södra
Plats 4 kommunlistan Ulricehamn

– En jämlik vård, se till att alla minoritetsgrupper får samma vård som
majoriteten.

– Att Regionen och alla kommuner i Västra Götalands personal får Hbt kompetens, samt fortfarande bekämpa fördomar.

HALLAND

Varberg

Jan Cauchy

Jan Cauchy
Plats 15, kommunlistan, Varberg

– Viktigaste fråga för mig i riksvalet är skolan.

– Viktigaste HBT fråga i Varberg kommun är att alla anställda inom vården och skola får en rejäl HBT utbildning.

MALMÖ

Charlie Levin

Charlie Levin
[email protected]
Plats 36, kommunlistan, Malmö kommun östra och västra
Plats 25, regionlistan, Sydvästkretsen 1

– Invandrarpolitiken och hederskulturen.

– Strypa statliga och kommunal samarbeten och bidrag till religiösa organisationer som inte respekterar hbt-personers rättigheter.

SKÅNE

Gustav Georgson

Gustav Georgson
[email protected]
Plats 3 riksdagslistan Skåne läns södra
Plats 1 kommunlistan Lomma
Plats 5 regionlistan Sydvästkretsen II
Plats 13 regionlistan Mellankretsen

– Avgörande i valet är vilken väg Sverige ska ta. Ska vi ha ett Sverige där alla bidrar eller ska vi ha ett Sverige där alla får bidrag. Alliansen har på ett väldigt lyckosamt sätt påbörjat arbetet mot att egenförsörjning är utgångspunkten för alla människor. Det ska löna sig att arbeta och det ska löna sig att utbilda sig är det mest centrala för Sveriges framtida utveckling.

– Bort med tvångssterilisering och tvångsskilsmässor av transpersoner som vill korrigera kön, samt måste insatser göras, både inom vården och inom skolan, för att förbättra unga HBT-personers psykiska hälsa.

Peter Gustafsson

Peter Gustafsson
[email protected]
Qruiser-sida: Malmö1972
Plats 21 regionlistan Sydvästkretsen 1
Plats 31, kommunlistan, Malmö stad

– Valets viktigaste fråga handlar om jobben. Genom att behålla arbetslinjen ges förutsättningar för fler arbetstillfällen och därmed en god ekonomi, för resurser till skola, vård och annan välfärd.

– Det handlar om att motarbeta all form av diskriminering och förändra normer. En viktig del i det arbetet är att stärka hbt-kompetensen inom t ex skolan, polisen och över hela arbetsmarknaden.

KRONOBERG

Peter Gustafsson

Jimmi Jonsson
[email protected]
Plats 9 riksdagslistan Kronobergs län
Plats 8 kommunlistan Växjö

– Att stärka Växjö som utbildningsstad; fler speciallärare och lektorer, satsning på elevhälsa.

– För mig som kommunpolitiker är det att öka kunskapen om hbt-personer och deras situation. Ingen elev, äldre, funktionshindrad eller mottagare av ekonomiskt bistånd ska bli illa bemött på grund av okunskap hos kommunens personal. Växjö ska vara en kommun där olikheter värdesätts och alla möts av respekt.

ÖREBRO

Emil Rissve

Emil Eriksson Rissve
Plats 8 landstingslistan

– Ungas psykiska hälsa.

– Avskaffa tvångssteriliseringen av personer som genomgår en könskorrigering.

DALARNA/Borlänge

John Thornander

John Thornander
[email protected]
Plats 1, kommunlistan, Borlänge
Plats 1, landstingslistan, Borlänge valkrets
Plats 6, riksdagslistan, Dalarnas län

– Att regeringen blir omvald med så stort liberalt inslag som möjligt! Lokalt är det viktigaste maktskifte i både Borlänge och landstinget där (S) styrt i alla tider…

– Transfrågorna och att motverka Sverigedemokraternas frammarsch.

GÄVLEBORG

Matilda Sundquist

Matilda Sundquist Boox
[email protected]
Plats 2, riksdagslistan, Gävleborgs län
Plats 5, kommunlistan, Gävle kommun

– Arbetslösheten.

– Riv upp lagen om tvånget på tvångssterilisering vid könskorrigering

KRISTDEMOKRATERNA

(Kd) på Qruisers tema Regnbågspolitik

STOCKHOLM

Eric Slottner

Eric Slottner
[email protected]
Plats 2 kommunlistan Södermalm-Enskede, Bromma-Kungsholmen, Norrmalm – Östermalm – Gamla Stan. Plats 12 Östra söderort. Plats 14 Västar söderort och plats 32 Yttre västerort
Plats 10 riksdagslistan Stockholms kommun

– Att göra det mer lönsamt att arbeta samtidigt som välfärden förbättras. Jag tycker också det är viktigt att vi skapar ett samhälle där egoism och rofferi minskar till förmån för ökat personligt ansvarstagande och medmänsklighet.

– Det finns flera. Men ska jag välja en är det nog det internationella engagemanget. Att få en generösare attityd till hbtq-flyktingar och att öka trycket på länder som inte uppfyller kraven om mänskliga fri- och rättigheter för hbtq-personer.

SKARA

Maria Nielsen

Maria Hansson-Nielsen
[email protected]
Plats 9 kommunlistan Skara

– På riksplan är det jobben och vården som är de viktigaste frågorna. I Skara Kommun är den viktigaste frågan att vi kan fortsätta behålla all personal inom vård och omsorg, och så snabbt ekonomin blir bättre anställa mer personal. Det finns även behov av att bygga nya lokaler för Skarahemmet.

– Oavsett vilka som vinner valet måste den utredning som gjort om transsexuellas/ transkönades situation snabbt ut på remiss. En lagändring måste till så att även transsexuella/ transkönade får samma kvalitet på vården som alla andra, oavsett vart i landet man bor.
Vissa snabba lagändringar kan genomföras under remistiden. Först och främst bort med kravet på skilsmässa för gifta transsexuella/ transkönade… För det andra anser jag kravet på sterilisering skall bort, och därutöver borde en person som genomgår könsreglerande operation ha rätt att spara sädesceller och ägg, som kan användas ifall man senare i livet önskar skaffa sig ett barn.

MILJÖPARTIET DE GRÖNA

(Mp) på Qruisers tema Regnbågspolitik

SKÅNE

Ulf Holm

Ulf Holm
[email protected]
Plats 1 på riksdagslistan för Skåne läns södra
Plats 16 på riksdagslistan för Skåne läns västra
Plats 23 på regionlistan Mellankretsen i Skåne.

– Att bekämpa hatbrotten mot hbt-personer och stärka transpersoners rättigheter.

– Samma som ovan.

Petter Forkstam

Petter Forkstam
[email protected]
Plats 7 Lunds kommunlista
Plats 5 riksdagslistan Skåne läns södra

– Viktigaste frågan i valet är att bekämpa ungdomsarbetslösheten. Ungdomar har drabbats hårdast under innevarande regering och satsningar på ungdomars och studenters entreprenörskap som en central del i utbildningen är avgörande för framtiden.

– Valrörelsens viktigaste HBT-fråga är nolltolerans mot hatbrott och hedersrelaterat våld i såväl Sverige som internationellt. Sexuella rättigheter är centrala mänskliga rättigheter, vilket även Sverige ska driva igenom internationellt. I internationella utvecklingssamarbeten ska Sverige inte samarbeta med länder som motarbetar eller utsätter HBT-personer för hatbrott.

Jenny A Wenhammar

Jenny A Wenhammar
Plats 1 Svalöv kommun
Plats 8 regionlistan Nordvästkretsen

– Jag vill se mer solidaritet och empati mellan invånare på jorden, och det mest konkreta jag ser att jag kan göra, är att försöka leva solidariskt och empatiskt varje dag i mina egna möten, samt att politiskt verka för att fler och fler får möjlighet till att utveckla förmågan till respektfulla möten, genom kunskap.
Detta gäller HBT-frågor, det gäller frågor för människor i samhällets marginaler, det gäller olika kulturer, det gäller djurfrågorna, det gäller den internationella solidariteten med andra jordbor som drabbas av klimatförändringar och av orättvisor i icke-ekologiska konsumtionens namn, och det gäller barn och ungdomar som behandlas illa.
I min vardag i politiken handlar det om transparens och ärlighet så att inte ytan av det som politiskt presenteras är en fejkversion av innehållet. Att ständigt vara uppmärksam och ställa frågor och krav när stora eller små beslut fattas.

– Viktigaste HBT-politiska frågan för mig är att belysa, belysa och ännu mer belysa hur Sverigedemokraternas politik inte bara handlar om rasistisk främlingsfientlighet utan även främlingsfientlighet mot livsstilar som inte passar in i deras folkhems-norm med vita västerländska heterosexuella kärnfamiljer.

Anders Söderberg

Anders Söderberg
Plats 7, regionlistan, Region Skåne
Plats 11, kommunlistan, Malmö stad

– Den tveklöst viktigaste frågan är Miliöfrågan – för har vi inte en plätt land att stå på, luft att andas och vatten att dricka, har vi inget. Alls. Därför är miljöfrågan överordnat allt. Vegetariskt framför kött, kollektivt framför bil, hemmasemester framför resor, återanvänd istället för köpa nytt. Allt det som vissa anser är oglamoröst, är det vi måste satsa på. För det är än mer oglamoröst att inte ha en jord att leva på…

– Att människor slutar behandla varandra som ett fysiskt kön istället för som människor. I synnerhet gäller det hur vi behandlar våra barn, för om barnen inte får växa upp i en genderneutral värld, kommer de bära vidare sina stigman i samhället. På så sätt kan vi skapa ett samhälle där alla får vara och älska vem de vill.

Maria Ferm

Maria Ferm
Plats 2, riksdagslistan Malmö
Plats 5, riksdagslistan Stockholms stad
Plats 5, riksdagslistan Värmland

– Det är bråttom att göra en grön omställning av samhället för att
hejda klimatförändringarna. De närmsta fem åren kommer att bli
avgörande för långtgående konsekvenser de kommer att få för
planeten. Det är också viktigt att stå upp för medmänsklighet och en
human asylpolitik i en tid då grundläggande rättigheter ifrågasätts.

– Stärka transpersoners rättigheter och stärka skyddet för de som
flyr undan förtryck pga sexuell läggning eller könstillhörighet.

STOCKHOLM

Jonas Eklund

Jonas Eklund
[email protected]
Plats 32, riksdagslistan Stockholms stad
Plats 12, kommunlistan Södermalm-Enskede, Plats 16 Bromma-Kungsholmen, Plats 17 Norrmalm-Östermalm-Gamla Stan, Plats 20 Östra Söderort, Plats 19 Västra Söderort, Plats 16 Yttre Västerort.

– Klimatet! Miljöpartiet vill möta klimatutmaningarna med fördubblad kapacitet i järnvägsnätet, en storsatsning på spårvägsutbyggnad i Stockholm, ökade anslag för utveckling av energiteknik och en tätare och cykelvänligare stadsplanering. Sverige kan bara ta trovärdiga internationella initiativ om vi föregår med gott exempel.

– Bryt heteronormen i skolan! Sex- och samlevnadsundervisningen måste förbättras, men det räcker inte. Målet måste vara att alla HBT-personer i skolan, både elever och lärare, känner att de kan vara sig själva. Regeringen har sagt nej till HBT-kunskap som ett obligatoriskt moment i lärarutbildningen – för Miljöpartiet är det en självklarhet!

Christian Valtersson

Christian Valtersson
[email protected]
Plats 21, riksdagslistan, Stockholms stad
Plats 11, kommunlistan, Södermalm- Enskede, Plats 14 Bromma-Kungsholmen, Plats 16 Norrmalm, Östermalm – Gamla Stan, Plats 17 Östra söderort, Plats 16 Västra söderort, Plats 14 Yttre västerort.

– En grön omställning där massiva investeringar på en gång både skapar
jobb och räddar klimatet.

– En human asylpolitik där människor som flyr undan förtryck baserat på
sexuell läggning eller könsuttryck ges bättre skydd.

Anders Wallner

Anders Wallner
[email protected]
Qruiser-sida: andwal
Plats 8, kommunlistorna, Stockholm

– Den viktigaste frågan i valet är den gröna omställningen av samhället som de rödgröna vill göra; att investera i förnybar energi, kollektivtrafik och järnväg och stimulera tjänstesektorn och småföretagen med generella lättnader. Det är både bra för jobben och för klimatet.

– Den viktigaste HBT-frågan i Stockholm är det långsiktiga arbetet kring normer; genuspedagogik i förskolan, mötesplatser för hbt-ungdomar och att polisen gers resurser och kompetensutveckling att moverka hatbrott. På riksplanet är den viktigaste frågan att revidera könstillhörighetslagen.


VÄSTRA GÖTALAND

Göteborg

Thomas Martinsson


Thomas Martinsson
[email protected]
Plats 9 riksdagslistan Göteborgs kommun
Plats 2 kommunlistan Göteborgs kommun

– Integration och jämställdhet i ett ekologiskt hållbart samhälle. Till exempel genom hårdare etiska krav vid upphandling och jämställdhetssäkrade skolor, socialkontor och boenden.

– Alla ska kunna känna sig välkomna överallt i verksamheter som finansieras av Göteborgs stad och därför måste stadens personal fortlöpande höja sin kunskap inom HBTQ-frågorna. Men eftersom vi vet att det fortfarande behövs så vill jag möjliggöra queermötesplatser, inte minst för unga.

Joakim Larsson

Joakim Larsson
[email protected]
Plats 2,regionlistan, Göteborg

– Den absolut viktigaste frågan är att ställa om till ett ekologiskt, social och ekonomiskt hållbart samhälle. En grön omställning där vi räddar klimatet, människor som förföljs och mår dåligt samtidigt som vi skapar jobb och ett mänskligt samhälle.

– Min viktigaste fråga i regionvalet är att HBT-certifiera vårdcentraler och att prioritera upp transvården.

UPPSALA

Johan Lundqvist

Johan Lundqvist
[email protected]

Plats 2 kommunlistan
Plats 4 riksdagslistan

– Bygg ut järnvägsnätet och satsa på spårvagnar i de största städerna. Det måste bli enklare att resa klimatsmart.

– Att förstärka arbetet mot hatbrott.

Alf Karlsson

Alf Karlsson
[email protected]
Plats 6 kommunlistan
Plats 11 Landstingslistan Uppsala läns mellersta och norra

– Den viktigaste valfrågan är att minska arbetslösheten och särskilt ungdomsarbetslösheten. Detta kan ske tillsammans med en omställning till ett klimatsmart Sverige, där arbetet för ett bättre klimat också skapar nya jobb.

– Den viktigaste hbt-frågan är att fortsätta kampen mot hatbrotten i hela landet, så att alla hbt-personer vet att vi kan leva tryggt och säkert oavsett var och hur eller med vem vi bor.

VÄRMLAND/Karlstad

Martin Oscarsson

Martin Oscarsson
[email protected]
Plats 2 riksdagslistan
Plats 3 Karlstads kommunlista

– Klimatfrågan.

– Sakfråga: blodgivningen. Trots att reglerna har ändrats kommer inte myndigheterna överens – så jag får fortfarande inte ge blod – trots att det gått mer än ett år sedan jag hade sex med en man senast. Men även när myndigheterna kommer överens finns en orimlig skillnad mellan människor. Jag kommer få ge blod – men min vän som lever i ett stadigt förhållande med en annan man sedan flera år får inte ge blod – trots att de inte innebär någon risk. Bedömningen bör baseras på beteende och inte på sexualitet. Samma regler för alla läggningar.
Generellt: Att få in genus- hbt och normkritiska perspektiv i lärarutbildningen och examensordningen är viktigt. Utbildning för alla samhällssektorer.

KRONOBERG

Cheryl Jones Fur

Cheryl Jones Fur
Plats 1 riksdagslistan Kronobergs län
Plats 2 landstingslistan Kronobergs län
Plats 4 Växjö kommunlista

– Min viktigaste fråga i valet 2010 är djurskydd. Ett samhälle där människor utrycker empati med djur är oftast ett samhälle där människor visar acceptans och medkänsla för andra människor.

– Min viktigast HBT-politiska fråga handlar om asylrätt för HBT-personer. Jag tycker att asylrätt ska stärkas för HBT-personer som har upplevt förtryck och som kommer från länder där homosexuella handlingar är belagda med hårda straff.

MODERATA SAMLINGSPARTIET

(M) på Qruisers tema Regnbågspolitik

STOCKHOLM

Christer Wennerholm

Christer G Wennerholm
Plats 1, landstingslistan, Bromma- Kungsholmen

– Valets viktigaste fråga i landet är jobben – och då krävs en ansvarsfull ekonomisk politik kombinerad med arbetslinjen. I Stockholm är den viktigaste frågan kollektivtrafiken.
Kollektivtrafiken behöver utvecklas för att garantera människor en god infrastruktur. Genom att samarbeta med näringslivet kan ytterligare resurser tillföras samtidigt som de stora behoven av investeringar gör att alla möjligheter till samfinansiering måste prövas. Nya aktörer måste bjudas in och alternativa finansieringslösningar sökas.
De stora investeringar i kollektivtrafik och övrig infrastruktur som är nödvändiga kräver också en kraftfull och långsiktig politik där regionens kommuner såväl som landsting och stat tar sina åtaganden på allvar. En fullgod infrastruktur i landets tillväxtcentrum är en nationell angelägenhet.

– Den viktigaste HBT-frågan för nästa mandatperiod handlar om att modernisera lagstiftningen rörande transpersoner. Det handlar i grunden om alla människors frihet. Det är viktigt att kravet på tvångssterilisering före en könskorrigering slopas och vidare måste kravet på att den som genomgår ett könsbyte måste vara ogift slopas.

Christoffer Järkeborn
Plats 16, riksdagslistan, Stockholms kommun
Plats 4, kommunlistan, Södermalm- Enskede

Henrik Sjölander

Henrik Sjölander
[email protected]
Plats 14 landstingslistan Bromma-Kungsholmen

– Jobben – självklart! Utan en politik för mer människor i arbete i stället för i bidragsberoende kan vi aldrig säkra en sjukvård, skola och omsorg som är värd namnet.

– Underlätta för HBT-familjen genom att samma villkor ska gälla för insemination av lesbiska som heterosexuella par; att tillåta insemination av ensamstående homo- och heterosexuella kvinnor; att undersöka möjligheter att tillåta surrogatmödraskap.

Peter Jönsson

Peter Jönsson
Plats 7 kommunlistan Västra söderort

– Den viktigaste valfrågan för mej är bostadsbyggandet. Jag är själv inflyttad (som så många andra HBT-personer) och har också fått kämpa för att hitta ett boende. Stockholm är en fantastisk stad och kommer fortsätta locka många (inte minst HBT-personer). Som politiker måste man därför våga ta besluten så en hög takt kan hållas i bostadsbyggandet. Nästan varje beslut vi tagit i Stadsbyggnadsnämnden under mandatperioden har möts av protester från lokala opinioner och de rödgröna. Jag tycker det är positivt att vi blir fler i Stockholm och kommer jobba hårt för att alla ska känna sig välkomna.

– Den viktigaste HBT-frågan för mej är tryggheten. Jag vill t ex ha nolltolerans mot alla brott. Det är för sent om samhället reagerar först när ett allvarligt våldsbrott har skett. Killen som knackar ner en bög i en park har med stor säkerhet en lång brottskarriär bakom sig. Det kan börja med klotter, annan skadegörelse och snatterier. T ex genom att polisanmäla allt klotter kan man tidigt reagera och få stopp på en eventuell fortsatt brottsbana. Föräldrar ska behöva ta ett större ansvar för sina minderåriga samtidigt som Polisen och Socialen samarbetar så att samhället kan ge sitt stöd. Jag kommer jobba hårt för att Stockholm ska kännas som en trygg stad för alla.

Ole-Jörgen Persson

Ole-Jörgen Persson
[email protected]
Plats 7 kommunlistan Yttre Västerort

– Jag kandiderar ju till kommunfullmäktige i Stockholm och för mig och moderaterna är de viktigaste frågorna i kommunalpolitiken dels jobben, dels tryggheten och dels att motverka utanförskapet. Det innebär fortsatta satsningar på arbetslinjen, en utbyggnad av stadens Jobbtorg, ökad trygghet genom fler poliser, mer belysning och genom att t.ex. bygga bort otrygga stråk, gångtunnlar etc. Slutligen vill jag arbeta mot utanförskapet och för en bättre integration och upprustning av ytterstaden.

– Viktigaste HBT-frågan just nu i Stockholm anser jag är fortsatt kamp mot hatbrott genom ökat samarbete mellan staden, polisen och frivilligorganisationer. Inom den vård kommunen bedriver – äldrevård, barn- och ungdomsvård, socialpsykiatri för att nämna några exempel – måste personalens HBT-kompetens förstärkas. All personal som har ett omsorgsyrke i staden bör ha en grundläggande HBT-kompetens. Under nästa mandatperiod bör minst ett nischad omsorgsboende för HBT-personer ha öppnat och vara i drift i Stockholm.

Urban Johansson

Urban Johansson
[email protected]
Plats 26 landstingslistan Norrmalm- Östermalm- Gamla stan

– Fortsatt arbetslinje, dvs. hur ska vi kunna utveckla utbudet av arbeten i vårt land när vi lever i en ny globaliserad tid där allt fler länder och aktörer är med på banan. Jag ser företagande, förenklade regler och lägre skattesatser som en väg framåt, inte minst för att få igång den spirande tjänstesektorn. Jag vill också se ett ökat privat företagande inom välfärdssektorn för att genom konkurrens skapa effektivitet och god service åt oss medborgare som betalar för detta.

– Jag hade önskat att det vore frågan om surrogatmödraskap så att bögpar, singelmän och kvinnor som av medicinska skäl inte kan vara gravida kan bli föräldrar. Här krävs dock mer aktivism och information och framförallt att homosexuella män börjar ställa krav på välfärdsstaten då vi är med och finansierar den förda familjepolitiken samtidigt som vi själva inte ges några som helst möjligheter till att bilda familj då varken surrogatmödraskap eller adoption i praktiken är möjliga.

Lars Sporrong

Lars Sporrong
[email protected]
Qruiser-sida: Venturer
Plats 45, riksdagslistan, Stockholms stad
Plats 15, landstingslistan, Bromma-Kungsholmen

– Den närmaste framtiden handlar mycket om att få Sverige i arbete. När någon lämnar utanförskap och kan försörja sig på egen hand är det inte bara en vinst för den personens privatekonomi och självkänsla. Det är också förutsättningen för att vi ska ha råd att fortsätta att utveckla Sverige. Fortsatt hög arbetslöshet leder däremot till bristande framtidstro och en sämre utveckling för alla.

– Jag tycker att det är viktigt att tänka på det internationella perspektivet. I Sverige har alla det rätt bra ändå, oavsett kön, sexuell läggning, bakgrund och så vidare. Med internationellt samarbete och utbyte av idéer kan vi få fler människor i världen att leva i såna samhällen.

Jan-Erik Leijon

Jan-Erik Leijon
Plats 34 landstingslistan Norrmalm- Östermalm- Gamla stan

– Viktigaste frågan för landstinget kommande mandatperiod är att satsa på förebyggande vård så att vi inte blir sjuka. Då spelar natur och miljö, samt livskvaliteten en avgörande roll för det är det som håller oss friska.

– Viktigaste frågan för oss HBT personer är att samhället inte särbehandlar individer och grupper genom att ta religiösa, kulturella eller politiska hänsyn utan omformar lagar och regelverk så att alla får fatta egna val och utvecklas efter sina förutsättningar så länge man inte skadar andra.

Luke Cook

Luke Cook
[email protected]
Qruiser-sida: fett dekadent
Plats 6, landstingsvalet Stockholm, Yttre västerort

– Jobben, hur vi får fler i arbete.

– Surrogatmödraskap, vi måste få till en utredning i frågan med syfte att tillåta detta.

STOCKHOLMS LÄN

Anita Hillerström Vagli

Anita Hillerström Vagli
[email protected]
Plats 42, riksdagslistan Stockholms län
Plats 21, landstingslistan Stockholms län Nordost

– Den viktigaste frågan i valet för mig är att fler människor ska få möjlighet att gå från arbetslöshet till arbete, och i synnerhet gäller detta unga arbetslösa.

– Den viktigaste HBT-frågan i valet är att lyfta transpersoners rättigheter på agendan och få upp frågan på bordet där besluten fattas. En annan viktig fråga som inte enbart rör HBT-personer är att fortsätta arbetet för insemination för ensamstående kvinnor i Sverige.


Tyresö

Fredrik Saweståhl

Fredrik Saweståhl
[email protected]
Plats 1 kommunlistan Tyresö
Plats 7 landstingslistan Ost

– Viktigaste valfrågan är jobben och ekonomin. Vi måste premiera ansvarstagande och ordning och reda i ekonomin samt en fortsatt arbetslinje.

– Det finns flera. Lokalt vill satsa på att öka HBT-kompetensen bland viktiga grupper av anställda i kommunen genom t.ex HBT-certifierng inom äldreomsorg och hemtjänst. Nationellt är det viktigt att ta tag i Transfrågorna och då inte minst att få bort tvångskastreringen m. m.

Upplands Bro

Marcus Sköld

Marcus Sköld
[email protected]
Plats 13, kommunlistan Upplands Bro

– Att införa valfrihet i den hittills rött styrda kommunen Upplands-Bro. Denna fråga är viktig för att den är förutsättningen för att uppnå andra frågor, som t.ex. högre kvalitet i skolan och äldreomsorgen.

– Det blir återigen en lokal anknytning och en fråga som jag drivit, att säkerställa ett gott bemötande av hbt-personer i äldreomsorgen. För att kunna säkerställa detta bör kommunen ansöka om att hbt certifiera äldreomsorgsverksamheten. Denna kan sedan utökas till att gälla skolan.

SKÅNE

Tobias Billström

Tobias Billström
[email protected]
Plats 1, riksdagslistan, Malmö kommun
Plats 14, riksdagslistan Hela landet

– Viktigaste frågan i valet 2010: ”Jobben. Alliansens arbetslinje mot oppositionens bidragslinje”.

– Viktigaste hbt-frågan i valet 2010: ”Att de som vill byta kön inte måste vara ogifta, svensk medborgare och ska bli tvungen att steriliseras. Det är tre saker som är viktiga att ändra på, men när det är möjligt att genomföra vet jag inte.”

Olof Lavesson

Olof Lavesson
[email protected]
Qruiser-sida: Olof
Plats 3 riksdagslistan Malmö kommun

– Ett Sverige där fler kan få arbete, där det blir lättare att anställa och där fler vågar starta och driva företag.

– Regler för blodgivning och organdonation ska utgå från riskbeteende – inte sexuell läggning. I Sverige säger vi fortfarande nej till friskt blod och friska organ bara för att donatorn är en homosexuell man.

Lars Aqurette

Christopher Aqurette
Plats 17 riksdagslistan Malmö kommun
Plats 55 kommunlistan Malmö

– Den viktigaste valfrågan är försvaret för det fria och toleranta samhället. I hela Europa växer en ny rörelse som ser mångfald som ett problem och därför vill förbjuda viktiga religiösa och kulturella uttryck. Sverige måste stå upp för människors rätt att vara annorlunda. Det gäller muslimer och romer lika mycket som hbt-personer.

– Den viktigaste hbt-politiska frågan för mig är en reformerad smittskyddslag. Jag har arbetat med hiv-prevention i många år och ser hur lagen påverkar människor negativt. Bögar som tror sig vara smittade vågar inte testa sig och de som redan lever med hiv stigmatiserats och görs till potentiella brottslingar. Nu när vi vet att bra behandling både minskar smittsamheten och ökar livskvaliteten så borde det ligga i allas intresse att byta politik på området. Sverige bör även göra mer för att hjälpa hbt-personer i länder där våra mest grundläggande rättigheter kränks.

VÄSTRA GÖTALAND/Falköping

Sören Rafstedt

Sören Rafstedt
Qruiser-sida: Arash
Plats 16, kommunlistan Falköping
Plats 35, regionlistan Västra Götaland östra, Skaraborg

– Den för mig viktigaste valfrågan för 2010 är att det skapas förutsättningar för att jobben i Sverige ska bli fler.

– Den för mig viktigaste HBT-frågan är rätten till asyl för HBT-personer som flytt från sina hemländer på grund av sin sexuella läggning eller könsidentitet.

GÄVLEBORG

Tomas Tobé

Tomas Tobé
[email protected]
Plats 1 riksdagslistan Gävleborgs län.
Plats 26 riksdagslistan hela landet

– Jobben. Alliansen arbetslinje står mot vänsterpartiernas bidragslinje.

– Insemination för ensamstående. En fråga för alla men som borde ses som en hbt-reform.

LINKÖPING

Christian Gustavsson

Christian Gustavsson
[email protected]
Plats 1 kommunlistan Linköping
Plats 19 landstingslistan Linköping

– För alla människor är frågan om arbete den viktigaste. Inte bara för att ett arbete ger en inkomst och skatteintäkter som tryggar välfärden, utan för att arbetet medför så mycket annat. Vi människor är stolta över vår yrkestillhörighet, det vi skapar, den service vi utför. Det gör att vi växer och utvecklas som människor, får vänner för livet och kanske träffar vårt livs kärlek på jobbet.
Det är därför arbetet är så viktigt. Det handlar inte bara om kronor och ören, utan om vilket samhälle vi vill ha.

– Den viktigaste frågan är att alla människor ska kunna känna en trygghet, oavsett vilken etikett man vill sätta på sig själv. Det handlar inte bara om fler poliser och strängare straff för hot och våldsbrott, utan om att arbeta med tolerans i skolorna, på arbetsplatserna och i samhället. Vi behöver förbättra samarbetet mellan skola, hälso- och sjukvård och föreningslivet så att vi kan ge ett samlat stöd till alla ungdomar, men också särskilt riktat mot HBT-personer. Och vi behöver också politiska förebilder som kan visa vägen.

VÄRMLAND/Sunne


Fredrik Andersson


Fredrik Andersson
[email protected]
Plats 10, kommunlistan, Sunne

– Den viktigaste frågan i valet måste vara jobben, särskilt hög är arbetslösheten hos unga och det måste vi ändra på. Vi i alliansen har gjort miljardsatsning efter miljardsattsning på unga både i skolan och på arbetsmarknaden, men vi kan inte vara nöjda med att ha lika hög ungdomsarbetslöshet nu efter en global finanskris och bankkris som sossarna hade (trots 12 års blommande högkonjunktur) när vi fick ta över regeringsmakten 2006. Trots min sarkasm (och trots att jag INTE överdrev) så menar jag att vi inte kan eller får vara nöjda, vi måste alltid strävar efter att förbättra, för både ung och gammal.

– Hmm… kan inte välja en men här är tre av dom viktigaste: Förnyad och förbättrad sexualundervisning som bortser mot heteronormen och visar att vi alla är lika trots personliga olikheter. Ökad hbt-kompetens inom vård, skola och andra områden där man ofta möter ungdomar. Och att snarast starta en utredning om surrogatmödraskap.

PIRATPARTIET

(Pp) på Qruisers tema Regnbågspolitik

HELA LANDET

Anna Troberg

Anna Troberg
Plats 2, riksdagslistan, hela landet

– Den viktigaste valfrågan är integritetsfrågan. Vi har fått den ena integritetskränkande lagen efter den andra under den mandatperiod som gått och fler är på väg. Vi fick FRA-lagen och IPRED. Datalagringsdirektivet är på väg. Det är mycket svårare att rulla tillbaka lagar än att stoppa dem innan de gått igenom. Därför är det viktigt att vi bromsar den utvecklingen nu.

– Jag svarar integritetsfrågan här med. När människor inte får ha sitt privatliv ifred, så drabbar det människor som på något viss inte passar in i samhällets normer hårdare. Vi som på något sätt sticker ut är i större behov av ett skyddat privatliv. FRA har en egen version av personuppgiftslagen som låter dem samla information om människors sexuella läggning och sälja informationen vidare till andra länder. Samtidigt skickar Sverige regelmässigt tillbaka hbt-personer till länder där de riskerar dödsstraff. Så får det inte gå till. Var och en har rätt till sitt privatliv och så måste det förbli. Om inte kan det få mycket allvarliga konsekvenser.

VÄNSTERPARTIET

(V) på Qruisers tema Regnbågspolitik

STOCKHOLM

Håkan Jörnehed och Malte

Håkan Jörnehed
[email protected]
Plats 2, landstingslistan, Stockholms stad

– Att vi får väldens bästa välfärd och sjukvård utan vinstintresse. En jämlik och jämställd vård där resurserna fördelas rättvist. Vården ska vara skattefinansierad och demokratiskt styrd. Människors behov och inte efterfrågan ska styra vården.

– Att öka kunskaper om hbt personers liv och livsvillkor inom landstinget. Vilket innebär att hbt perspektivet ska genomsyra all landstingsverksamhet. Några exempel: Hälso- och sjukvård, färdtjänst, folkhälsoundersökningar och i att informationsmaterial inte enbart innehåller heteronormativa bilder. Då får vi bra bemötande för alla och ett landsting för alla Stockholmare Viktigaste sex och samlevnads fråga är att vi får en nollvision för HIV.

Josefin Brink

Josefin Brink
[email protected]
Plats 2, riksdagslistan, Stockholm stad och län

– Fler och bättre jobb

– Ny icke-kränkande lagstiftning och bättre praxis i vården av transpersoner.

Jan Hammarlund

Jan Hammarlund
Plats 30 kommunlistan Stockholm stad

– Att den offentliga sektorn blir större igen så att vi själva får mer inflytande över vård, utbildning, kultur med mera.

– Att bekämpa de nazistiska organisationerna. Det är de som uppmanar till hatbrott mot HBT-personer.

Åsa Brunius

Åsa Brunius
Plats 6 landstingslistan Stockholm stad
Plats 39 kommunlistan Stockholm stad

– Jag vill att vi ska stoppa utförsäljningen av välfärden och förhindra att privata bolag inom vård, skola och omsorg stoppar våra gemensamma skattepengar i sina egna fickor i form av vinst. Dessa pengar behövs för att vi ska ha råd att bygga världens bästa välfärd. Om du eller jag blir sjuk eller arbetslös, eller om någon i din familj kräver mer stöd än du kan ge, då ska det finnas hjälp. Det löser vi bäst gemensamt.

– Vilken svår fråga. Det är mycket som är väldigt viktigt. Men om man ska begränsa sig till det som man kan styra och besluta om från politiskt håll så tycker jag att vi måste avsätta mer pengar för att stötta t.ex. RFSL i deras arbete med att utbilda personal inom sjukvården, skolan etc. En ökad HBT-kompetens är väldigt viktigt för oss. Sen tycker jag även att det är självklart att vi ska se till att besluta om långsiktig finansiering av Egalia, RFSL Stockholms fritidshäng för hbt-ungdomar. Det är en unik fristad för dessa ungdomar och den måste bevaras och utvecklas.

Heinz Spira

Heinz Spira
Plats 20, kommunlistan

– Satsa mer på välfärden och mindre på skattesänkningar för att minska de allt större klyftorna i samhället!

– Öka hbt-kunskapen inom alla samhällssektorer för att motverka den faktiska diskriminering som fortfarande genomsyrar samhället.

STOCKHOLMS LÄN

Botkyrka

Anna Herdy

Anna Herdy
[email protected]
Plats 2, kommunfullmäktige, Botkyrka

– Jobben! Vi måste se till att alla har ett jobb att gå till och att man får en lön att leva på av det jobbet. Regeringen har visat att man kan rasera stora delar av välfärden genom att sänka skatterna med 300 miljarder. Nu gäller det att återuppbygga de trygghetssystem och den välfärd vi förtjänar, men också att vi utvecklar välfärden och gör den bättre än tidigare. För att göra det krävs investeringar i miljöteknik, i bostadsbyggande och i offentliga sektorn.

– Öronmärkta pengar till kommunerna som ska gå till att satsa på fritidshäng för HBT-ungdomar. Egalia, som drivs av RFSL Stockholm är ett bra exempel på ett sådant (som tyvärr inte fått så mycket stöd av Stockholms kommun). Jag vill att det ska finnas möjligheter för HBT-ungdomar i hela Sverige att ha ett fritidshäng i sin kommun.

Jonas Lindberg

Jonas Lindberg
[email protected]
Plats 7 landstingslistan syd och ost

– Jobbfrågan! Vi har en regering som orsakat massarbetslöshet och behovet av en politik som ställer trygga jobb före skattesänkningar för direktörer är stort.
– Att slänga ut kristdemokraterna ur socialdepartementet så vi på allvar kan komma igång med arbetet rörande surrogatmödrarskap, en ny föräldralagstiftning och att stoppa diskrimineringen av samkönade tjejpar som vill inseminera.

Huddinge

Cege Hedén


Carl-Gustaf Hedén
Plats 8 kommunlistan Huddinge
Plats 16 landstingslistan Syd och ost
Plats 40 riksdagslistan Stockholms stad och län

– Välfärden

– Informationsplikten skall bort ur Smittskyddslagen.

VÄSTRA GÖTALAND

Göteborg

Hans Linde

Hans Linde
[email protected]
Qruiser-sida: Linde
Plats 1, riksdagslistan, Göteborgs kommun
Plats 12, kommunlistan, Göteborg Väster

– Ungdomsarbetslösheten, alla ungdomars rätt till ett fast heltidsjobb med en lön man kan leva på.

– Hatbrotten. Vi behöver i alla delar i samhället arbeta för att minska hatbrotten och bekämpa homo- och transfobi. Bland annat behöver vi höja HBT-kompetensen inom polis och rättsväsende, inkluderar transpersoner i hatbrottslagstiftningen, garantera stöd till HBT-brottofferjourer och ute i kommuner och landsting får skolor och övriga delar av den offentliga sektorn att bekämpa homo- och transfobi och hatbrott inom sin verksamhet. Sist men inte minst måste samarbetet med och pressen på idrottsrörelsen öka. Vi kan aldrig acceptera att någon del av samhället blundar för homo- och transfobi.

Håkan Eriksson

Håkan Eriksson
[email protected]
Plats 6 kommunlistan, Göteborg Hisingen

– Vänsterpartiet vill bygga världens bästa välfärd – utan vinstintressen. Vi tror inte att människor helst av allt i livet vill välja vilket företag som ska tjäna pengar på oss när vi behöver utbildning, vård eller omsorg. Däremot vill vi alla känna oss trygga med att välfärden finns tillgänglig där vi bor, när vi behöver den. Det är målet med vår välfärdspolitik – inte att skapa vinster till privata företag. Satsa resurser och stoppa vinstslöseriet i välfärden! Välfärden är viktig och ska märkas!

– Vänsterpartiet går till val på Jämställdhet på riktigt. För att nå jämställdhet på riktig måste vi i grunden förändra synen på familjebildning och hur människor ska leva. Vi vill ha Stjärnfamilj som norm istället för kärnfamilj. Vi driver en politik för stjärnfamiljer, där ensamstående och samkönade par får stöd och möjligheter i sitt föräldraskap och sin familjebildning. Den borgerliga regeringens familjepolitik har varit förödande. Med Socialminister Hägglund i spetsen har förlegade värderingar fått styra. Byt regering – byt familjepolitik!

Trollhättan

Tobias Sandberg

Tobias Sandberg
Qruiser-sida: BlueEyes
Plast 10, kommunlistan, Trollhättan

– För att få ord till handling gällande miljöfrågorna krävs stora och riktade satsningar på forskning och nybyggnation inom energiproduktion och transporter. En stor satsning av ett sådant slag skulle skapa många nya jobb för unga arbetslösa och nyexaminerade akademiker . Vi kan helt enkelt inte tillåta ytterligare 4år av passiv miljöpolitik med argumentationen att Sverige är bäst i klassen. För mig är inte bäst i klassen tillräckligt bra, man kan alltid bli bättre!

– Myndigheter genom hela samhället måste få bättre kunskap om hatbrotten och hbt-personers lika rättigheter. Det behövs utbildning och riktade insatser för att hjälpa myndigheterna att identifiera hatbrotten i samhället. Men för mig räcker det inte med att bara lyfta frågan i Sverige utan vi måste sätta press på omvärlden för att göra världen till en säkrare plats för alla! Detta kan vi genom de handelsavtal vi har med omvärlden och att Sverige är stor biståndsgivare till många uländer där hbt-personer förtrycks.

Norra Älvsborg/Lerum

Karl Ask

Karl Ask
Plats 9 riksdagslistan norra Älvsborgs län
Plats 3 landstingslistan norra Älvsborgs län
Plats 2 Lerum kommunlista

– Vilket samhälle vi vill ha, ett rättvist eller ett som klyftorna ökar i? Vi måste ha en rättvis politik som håller ihop Sverige och som ökar jämställdheten och jämlikheten. Helt enkelt värna välfärden.

– Att människor inte skall behandlas olika för vilken sexuell läggning de har. Utbildningen och informationen måste bli bättre överallt, inte minst i skolan.

Södra Älvsborg/Mark

Emil Persson

Emil Persson
[email protected]
Plats 2 på kommunlistan Mark
Plats 6 på regionlistan södra Älvsborg
Plats 5 på riksdagslistan södra Älvsborg

– Den viktigaste frågan för mig är en stark offentlig välfärd utan privata vinstintressen.

– Den viktigaste HBTQ frågan för mig är att skolverket ställer högre krav på att högstadiernas sex och samlevnadsundervisning så att de på ett bättre sätt än idag belyser HBTQ-frågor. Dessutom att det i högre grad än idag utdöms vite mot de skolor som inte uppfyller dessa krav. Det ska inte behöva bero på enstaka eldsjälar för att undervisningen ska fungera bra, det måste finnas i tydliga lagar och direktiv.

VÄSTMANLAND

Joachim Nordlund

Joachim Nordlund
Plats 2, kommunlistan, Sala
Plats 19, riksdagslistan, Västmanland

– För mig är den viktigaste valfrågan 2010 att förhindra utförsäljningen av välfärden. Jag tycker inte att skattepngar till skola, vård och andra delar av välfärden ska kunna delas ut som vinster till aktieägare. För mig är det också viktigt med kraftigt ökade resurser till välfärden.

– Den viktigaste hbt-frågan i valet 2010 är att bekämpa hatbrotten. I det sammanhanget är det betydelsefullt att förbättra hbt-kompetensen ute i kommunerna, så att kunskapen om hbt-personers villkor ökas på skolor och arbetsplatser.

Johanna Ritvadotter

Johanna Ritvadotter
Plats 5, kommunlistan, Sala

– Att stoppa utförsäljningen av välfärden.

– Att öka HBT-kunskapen i samhällets alla delar för att motverka diskriminering.

JÖNKÖPINGS LÄN/Mullsjö

Tom Edoff

Tom Edoff
Qruiser-sida: DoffeN
Plats 20 på riksdagslistan
Plats 4 på Mullsjö kommunlista

– Arbetsmarknaden, inte bara då arbete utan även utbildningsprogram!

– Att hbt personer ska få ge blod! Lagstiftningen är uråldrig och saknar verklighetsförankring.

VÄRMLAND

Torun Carrfors

Torun Carrfors
[email protected]
Plats 2 riksdagslistan

– Byggandet av världens bästa välfärd. En satsning på den offentliga sektorn alla till del, skapar fler jobb, är en avgörande faktor för att öka jämställdheten och gör samhället tryggare

– Utbildning för alla som jobbar i hälso- och sjukvård, skola, och inom rättsväsendet, I dag ses vi fortfarande som ett undantag som samhället i bästa fall tolererar.

GOTLAND

Annamaria Bauer

Annamaria Bauer
Plats 1 riksdagslistan
Plats 5 kommunlistan

– Viktigaste politiska frågan i valet 2010 – Välfärd för alla.

– Viktigaste HBT-politiska frågan – Polis och rättväsendets hantering av diskrimineringsfrågor och hantering kring hatbrott.

SKÅNE

Malmö

Marianne Berg

Marianne Berg
[email protected]
Plats 1, riksdagslistan Malmö

– Den viktigaste frågan för mig är mänskliga rättigheter

– Viktigaste HBT frågan tycker jag är att få mer hbt kunskap i skolans läroböcker, få in det i läroplanen och då måste naturligtvis lärare med andra inom skolans värld få utbildning i HBT frågor, så att de innehar kompetensen inom området.

Hanna Thomé

Hanna Thomé
Plats 1, kommunlistan, Malmö
Plats 24, regionlistan, Skåne Sydväst I, Malmö

– Vi måste utveckla vår gemensamma välfärd. Våra skattepengar ska gå till kvalité i välfärden inte till privata företag.

– Unga hbt personers situation. Ungdomsstyrelsens rapport om unga hbt personers situation talar sitt tydliga språk. Samhället sviker. Det behövs fler frizoner, mötesplatser. Skolan och även andra samhälliga institutioner måste få utbildning och bli bättre på att möta HBT-personer med kunskap och respekt.

Anders Andersson

Anders Andersson
Plats 48, kommunlistan Malmö

– För mig är frågan om jämlikhet viktigast. Klyftorna mellan människor måste minska, alla ska ha samma förutsättningar. Det gäller både ekonomiskt och socialt, motsatsen leder till nya problem. Rättvisa skatter så att vi kan ha en bra välfärd är en viktig sak som skapar jämlikhet mellan människor.

– Den viktigaste HBT-frågan är bra äldreomsorg utan vinstintressen. Äldres varierande behov måste tillgodoses bättre. Man måste i större utsträckning kunna välja den hjälp man skall ha.

Kristianstad

Isabell Ahl

Isabell Ahl
Sida på Qruiser: Isah
Plats 6, kommunlistan Kristianstad

– Satsa på välfärd för alla, bygg bostäder, satsa på kvalité och tillräckligt många vuxna i skolan, se till våra gamla och satsa på en bra kvalité i vården!

– Satsa medel för att förbättra HBT-ungdomars hälsa, utbilda Sverige och svenskarna i normkritiskt tänkande för att bekämpa rasism och homofobi, snacka inte bara, se till att det finns pengar så att det går att skapa handling!