Över hälften av dem som säljer sex och definierar sig som homosexuella använder inte kondom vid oralsex. Bland heterosexuella struntar en av fyra i gummit. Det visar en ny studie från RFSL och Kompetenscenter prostitution i Malmö.

Oskyddat oralsex ökar risken för HIV, som smittar via blod och sperma.

– Vår rekommendation är ”ingen sperma i munnen”. Det enda som säkert skyddar är kondom, säger Ulrika Westerlund, RFSL:s ordförande.

Hur kan ni förebygga att fler smittas?
– Hade vi vetat det hade vi inte spridningen av HIV ökat som idag. Grunden är att var och en bär sitt eget ansvar vid varje enskilt tillfälle. Oavsett om den andre personen säger sig vara frisk kan man aldrig vara säker.

Män som säljer sex till män är en grupp som tidigare varit osynlig i diskussionen kring prostitution. Av de 312 personer som deltagit i studien är sex av tio män och 74 procent definierar sig som homo- eller bisexuella.

– Undersökningen visar att det finns stora olikheter inom gruppen som säljer sex. Ett problem idag är att de stödorganisationer för prostituerade som finns främst riktar sig till kvinnor. De borde stödja män och transpersoner på ett bredare sätt, säger Ulrika Westerlund.

De 312 enkätsvaren visar också att prostitution är ett mer utbrett fenomen än man tidigare trott.

– Socialstyrelsens siffror säger att mellan 300 och 400 personer säljer sex i Sverige. Det verkar ju märkligt om vi skulle ha nått alla, så slutsatsen blir att det deras uppskattning varit för låg, säger Ulrika Westerlund.

Internet kan vara en bidragande orsak till ökningen.

”Internet är genom sin anonymitet snabbare att komma fram till behoven hos kunden. Kunden är som regel ärligare och tydligare och det ger möjlighet att lära känna varandra tillräckligt för att komma vidare,” säger en 45-årig man som riktar sig till män, i undersökningen.

Särskilt utsatta är homosexuella män i åldrarna 18–25. Här uppgav en fjärdedel prostitution som enda inkomstkälla, jämfört med en av tio i övriga åldrar. 10 procent skyddar sig aldrig vid analsex, den praktik där smitorisken för hiv är som störst.