SD:s landsdagar inleddes onsdag förra veckan. Tippad som storsnackis var huruvida partiet skulle ändra sin syn på samkönade pars rätt att prövas för adoptioner.

Det började med att SD:s ungdomsparti Ungsvenskarna lämnade in en motion om att partiet borde öppna upp för samkönade adoptioner. Dess ordförande Tobias Andersson säger till Aftonbladet att frågan ofta dyker upp i diskussioner med yngre.

– Jag skulle aldrig kunna motivera för en 16-åring varför vi inte tycker att homosexuella ska få adoptera. Det går inte hem bland den yngre delen av väljarkåren. Det handlar om barnperspektivet, det finns ingen tydlig forskning som säger att det vore problematiskt, säger Andersson.

Men riksdagsledamoten Jeff Ahl motsatte sig förslaget.

”Normen kommer alltid vara mamma, pappa, barn”

– Det är viktigt att barnen växer upp i familjer med förebilder av varje kön. Normen är och kommer alltid vara mamma, pappa, barn, säger Ahl till Aftonbladet.

Dagen efter intervjun twittrade Ahl om förslaget. Där skriver han att det visst finns forskning som visar på en risk för att barn påverkas negativt av samkönade föräldrar. Han kallar också SD:s ungdomsparti för ”cuckservativ” vilket är ett populärt uttryck i Alt-right rörelsen som beskriver en konservativ person som ”säljer ut till pk-åsikter”.

I går, söndag, debatterades frågan vilket slutade med att SD:s partistyrelse sa att de kommer överväga förslaget vid nästa förnyelse av partiprogrammet.

Dagens partiprogram tydligt emot samkönad adoption

I SD:s partiprogram i dag under ”jämställdhetspolitik” lyfts kärnfamiljen som idealet.

– Som tidigare nämnts är det Sverigedemokraternas uppfattning att det existerar medfödda skillnader mellan de flesta män och de flesta kvinnor som går bortom det som kan observeras med blotta ögat. Vi är också av den uppfattningen att de manliga och kvinnliga egenskaperna i många fall kompletterar varandra och av bland annat den orsaken anser vi att alla barn bör ha rätt till både en mor och en far i sitt liv

Vidare skriver de att i det fall där ett barn förlorar båda sina biologiska föräldrar men till exempel råkar ha en homosexuell farbror så går det bra med en adoption.

– Barnet bör ha rätt till både man och en kvinna som en ersättning för den far och den mor man har förlorat. Detta är orsaken till att vi motsätter oss statligt sanktionerad adoption för såväl ensamstående, som samkönade par och polyamorösa grupper. Undantaget från ovanstående princip är fall som gäller nära släkting eller personer som barnet redan odlat en nära relation till.