Brottsförebyggande rådet (BRÅ) har släppt sin årliga hatbrottsrapport. Där presenteras antal brott som har polisanmälts i Sverige med hatbrottsmotiv. De senaste siffrorna visar år 2016.

När det gäller antalet anmälda hatbrott där motivet är sexuell läggning anmäldes 550 händelser där nästan samtliga hade ett homofobiskt motiv.

Det vanligaste brottet är olaga hot/ofredande följt av våldsbrott och ärekränkning. Brotten inträffar oftast på allmän plats och därefter över internet. Brås rapport visar också att endast 3 procent av de anmälda homofobiska hatbrotten från 2015 var uppklarade förra året.

Få väljer att anmäla

Den nationella trygghetsundersökningen visar hur många personer som säger att de har utsatts för ett hatbrott. Enligt BRÅ anser 45 000 personer att de under år 2015 utsattes för ett homofobiskt hatbrott. Men bara 11 procent säger att de valde att polisanmäla händelsen. Enligt rapporten kan det egentligen röra sig om ännu färre som faktiskt anmälde då personer tenderar att vilja svara ”rätt”.

En del transfobiska hatbrott kan vara med i statistiken för homofobiska då det inte är ovanligt att gärningsmän misstar en transperson för att vara homosexuell. Det kan vara en anledning till att BRÅ:s statistik om transfobiska hatbrott är byggt på ett väldigt lågt antal.

År 2016 anmäldes 76 transfobiska hatbrott. Det är en tydligt ökande trend sedan mätningarna började 2008 då antalet anmälda transfobiska hatbrott var 14.