I ettpressmeddelande inför Världsaidsdagen den 1 december kräver Vänsterpartiets Lars Ohly att den svenska hiv-politikem ”bytre spår”.
– Det är spridningen av hiv som ska bekämpas, inte de hiv-positiva. Den straffinriktade linjen vi har i Sverige försvårar smittskyddet, säger han och fortsätter.
– Att tro att hot om fängelsestraff ska få hiv-positiva att upplysa sina sexualpartners om sin sjukdom framstår som absurt. Att vara sjuk är inget brott. Smittskyddslagens informationsplikt bör därför avskaffas.
Lars Ohly konstaterar att hiv-spridningen i Sverige är ”förhållandevis begränsad”. Orsaken till det, menar han, är det ansvar som hiv-positiva tagit och tar.
– Detta bör främjas, inte motarbetas. Jag hoppas att vi snarast kan samla en majoritet för en mer human och rättssäker hiv-politik, menar Ohly.