”Äntligen” skriver RFSL, RFSU och HIV-Sverige som länge har kämpat för att få bort informationsplikten för hiv-smittade personer med välinställda behandlingar (medicinsk behandling som fungerar så bra att risken för att överföra viruset är oerhört liten), och nu är de ett steg närmare.

Den friade mannen hade oskyddat sex med en annan man två gånger 2014 utan att berätta om sin hiv-status. Viruset överfördes inte men mannen åtalades för framkallande av fara för annan.

Han friades först i tingsrätt och hovrätt. Men att just HD-domen möts av jubel är för att den är prejudicerande, alltså kommer domen fungera som en vägvisare när domstolar i framtiden dömer i liknande fall.

– Dagens dom är väntad och efterlängtad, den kommer ge ökad rättssäkerhet för personer som lever med hiv i Sverige, säger RFSU:s förbundsordförande Hans Linde och fortsätter: 

– Det är viktigt både för den enskilda personen som domen gäller och för synen på vad det innebär att leva med hiv idag. Det finns ingen risk heller i juridisk bemärkelse att ha sex när någon som lever med hiv står på välinställd behandling. Det är en obefogad rädsla som länge hängt kvar i rättsväsendets praxis.

Även Sandra Ehne, förbundsordförande för RFSL, gläds åt domen.

– Sverige har haft en mörk historia av att åtala och döma personer där det inte funnits någon risk för hivöverföring, nu blir det äntligen ändring på det, säger hon.