NT-rådet, som bland annat ger rekommendationer om nya mediciner på uppdrag av Sveriges samtliga landsting, godkände i måndags den hiv-förebyggande medicinen PrEP. I samband med det beskedet kommer medicinen snart att vara tillgänglig under högkostnadsskydd för riskgrupper i Stockholms län.

Det är inte osannolikt att den snart kommer vara tillgänglig i fler delar av landet.

PrEP rekommenderas främst för män som har sex med män och utöver det har ett sexliv som ”utgör en betydande risk för att smittas av hiv och där andra smittförebyggande åtgärder bedöms otillräckliga” skriver de i beslutet.

– Nu har vi äntligen fått klartecken för att införa PrEP och riktlinjer för hur vi ska göra det, även om det tog lång tid säger Anna Starbrink (L) som är hälso- och sjukvårdslandstingsråd i Stockholm, och fortsätter:

– Nu kan vi snarast införa PrEP som kommer att ingå i läkemedelsförmånen för riskgrupper i Stockholm. Jag förväntar mig att det kommer ske även i övriga landet.

Det som händer härnäst är att Stockholm läns landsting (SLL)  kommer att följa NT-rådets rekommendationer, men det är ett par svängar kvar innan du kan få medicinen under högkostnadsskyddet.

– Vi kommer att teckna avtal med lämpliga mottagningar, enligt NT-rådet bör det vara läkare med erfarenhet av HIV-behandling. Så de mottagningar som kan komma i fråga är HIV mottagningen på Karolinska och Venhälsan på SÖS, säger SLL:s presstjänst. 

I praktiken innebär det att det dröjer till efter sommaren. Idag finns det inget exakt datum för när det går in under högkostnadsskyddet, men SLL räknar med att det ska vara klart under hösten 2018.

Texten har uppdaterats med information om när PrEP går att hämtas ut under högkostnadsskydd.