RFSL Ungdom, som riktar sig till unga hbtq-personer, tvingades ställa in samtliga programpunkter under Almedalsveckan eftersom de inte längre kunde garantera ungdomarnas säkerhet då polisen gett nazister tillstånd att inta RFSL:s Almedalsplats Södertorg.

– Vi är rädda för att bli utsatta för hot och våld. Vi vet också att de filmar och hänger ut folk, vilket kan leda till våld senare, säger förbundsordföranden i RFSL Ungdom Frank Berglund till Göteborgs-Posten.

Men RFSL planerar fortsatt att hålla sina programpunkter som idag når sin kulmen med ”seminariedag” i lokalen Lila Shala. Två av seminarierna anses vara extra sårbara: Hbtq-personer i asylprocess klockan 11.00 0ch Extremhögerns hot mot hbtq-rörelsen klockan 13.00.

För att försäkra sig om att deltagare kan ta sig in i Lila Shala utan att utsättas för nazisterna vädjar RFSL om hjälp av allmänheten. De vill bilda en skyddsmur eller en ”Mänsklig mångfaldsmur” på Västertorg.

”Vi trodde att vi skulle få debattera könstillhörighetslagen och andra hbtq-politiska sakfrågor den här sommaren – nu tvingas vi istället försvara vår existens.
Nazistiska grupper har fått tillstånd att samlas utanför lokalen RFSL hyr i Almedalen. Det är helt uppenbart att syftet är att skrämma och hota oss i hbtq-rörelsen. Vi uppmuntrar nu alla som vill stå upp för mångfald och mänskliga rättigheter att skapa en mänsklig mur vid Lila Shala på Södertorg.”

Muren ska bildas vid två tillfällen i 15 minuter innan de sårbara programpunkterna. Det hoppas RFSL ska göra att deltagare känner stöd samt att de kan gå in tryggt i lokalen.

På Facebook har 44 personer uppgett att de kommer delta i den mänskliga muren för att skydda deltagare på Hbtq-personer i asylprocess klockan 10.45 och 36 personer till muren för deltagare på Extremhögerns hot mot hbtq-rörelsen klockan 12.45

Läs mer om aktionen här!