När prideparaden nu anländer till Östermalms IP, där också Prideparken är, möts de av massa kärlek och ungefär en promille homohat. I höjd med ingången protesterar nämligen vad som ser ut att vara fem personer mot Pride.

De har hängt upp en banderoll på en avsats där de bland annat filmar deltagare. På bilderna som QX tagit del av ser det också ut som att de vaktas av en uniformerad polis.

Just den här protesten har hittills inte rapporterats vara hotfull på fler sätt än just skylten och en handfull hånleende män.

Pridedeltagare ger fingret åt demonstranterna.