Konditoriet Ashers, i Belfast, som inte ville göra en tårta med texten ”Support Gay Marriage”, väljer att lägga ner verksamheten, detta rapporterar tidningen Irish Times. Ägarna friades från diskriminering i högsta domstolen efter att de blivit anmälda då de vägrat göra en tårta som de tyckte främjade gay äktenskap.

Enligt ägaren, Daniel McArthur, så stängs konditoriet för att det inte är lika populärt längre. Men inte på grund av händelserna kring tårtan, utan på grund av en stor brand som drabbade ett närliggande shoppingcenter. Branden gjorde att stora delar av trafiken fick ledas om och då haft stor påverkan på handeln i närområdet. Daniel McArthur säger också att Belfast inte är stort nog.

I samband med branden och de skador som orsakats på byggnader runt om, har det delats ut stödpengar till de företag som drabbats.

Gay-tårtans väg till högsta domstol

Anledningen till att Ashers har hamnat i blåsväder började 2014, då gayrättsaktivisten Gareth Lee ville beställa en tårta med texten ”Support Gay Marriage”. Han menade att han blivit diskriminerad på grund av hans sexuella läggning. En anmälan gjordes mot konditoriet och det hela togs till domstol där han vann både i ”county court”, som motsvarar tingsrätten, och i Northern Ireland Court of Appeal, som motsvarar hovrätten.
Men fallet överklagades till högsta domstol där Daniel McArthur vann. Motiveringen var att ägaren inte nekat Gareth Lee hans beställning på grund av hans sexuella läggning, därför var det inte diskriminering.