Linnea West är själv polis. Hon har valt att föra diskussionen om minoriteter inom poliskåren i Finland.
– Jag har det själv bra och därför tänkte jag att jag är rätt person att föra fram den här saken, säger Linnea West till Yle.

För Linnea har det varit en självklarhet att vara öppen med sin sexualitet på de arbetsplatser hon haft. Att inte bli accepterad på grund av sin läggning har inte varit ett problem. Hon berättar också att alla tjänar på öppenhet, att det ökar förtroendet arbetskamrater emellan. Inom poliskåren så är det livsavgörande att lita på sin partner.

Positivt mottagande

Genom att grunda föreningen Regnbågspoliser så gör man minoriteter synliga. Föreningen har organiserat sig i en dold grupp på Facebook. De som tagit kontakt med föreningen är ofta homosexuella som är ensamma med sina funderingar och rädslor.
– För många har det varit en lättnad och glädje att märka att andra tänker på samma sätt.

Linnea har blivit utsedd till medlem i polisens jämställdhetsgrupp. Där ser man till att polisens arbete för jämställdhet följs upp samt lägger nya planer framåt.
– Inte en enda ung homosexuell som vill bli polis ska behöva ge upp sin dröm bara för att hen är rädd för att bli trakasserad i framtiden.