Inga länder i Asien tillåter samkönade äktenskap och konservativa attityder råder över hela regionen. Detta gör att homosexuella par inte har samma möjligheter som heterosexuella par. Motståndare till samkönade äktenskap menar att om det tillåts så riskerar det att förstöra samhälls- och familjeinstitutioner. Hong Kong kunde ha blivit ett föredöme i Asien, men förslaget röstades ned med 3 röster.

– Motståndarna måste förklara sig varför de avvisar ens ett litet steg framåt, säger hbtq-aktivisten Raymond Chan som själv tog fram motionen.

Chan menar att regeringen i regionen helt undviker att studera och ta reda på mer om homosexuella.

Resultatet kom knappt en vecka efter att flera tusen personer deltog i Hong Kongs Prideparad. Dessutom ska Taiwan rösta om samma fråga lördag 24 november och det här resultatet kan ses som en direkt påverkan.

Invånarna stöttar hbtq-personers rättigheter

Men regeringens val att rösta nej, går inte i linje med vad invånarna i regionen tycker. En studie från 2017 som gjordes av University of Hong Kong, så svarade mer än hälften av Hong Kongs invånare att de är för samkönade äktenskap.

De negativa vindarna i Hong Kong drivs av bland annat Dominic Lee, en konservativ politiker. Han använder sig av USA och Storbritannien som exempel och menar att på grund av att samkönade äktenskap är legaliserade, så har fler blivit homosexuella.