I årsrapporten som Europaparlamentet tog emot 29 november så står det att Norra Makedonien, Albanien, Montenegro, Kosovo och Albanien måste göra något åt hbtqi-personers utsatthet.

Fabio Massimo Castaldo, vicepresident i LGTBI Intergroup, tycker att detta är en självklarhet för att länderna ska tillåtas gå med i EU.

– Europaparlamentet ligger i linje med sin tidigare inställning: Hbtqi-rättigheter är mänskliga rättigheter och det utgör en vital del i EU-integrationen. Norra Makedonien, Albanien, Montenegro, Kosovo och Albanien får inte vila på de framsteg de gjort, utan de måste fortsätta se till att hbtqi-rättigheter implementeras i lagen och att de följs upp i praktiken.

Rapporten bekräftar att hbtqi-personer fortsatt är mycket utsatta för diskriminering och våld i de fem kandidatländerna.

Flera punkter som måste förbättras

Norra Makedonien har satt in en specifik grupp i deras parlament som ska jobba med hbtqi-rättigheter, vilket har välkomnats. Däremot så uppmanas de ta direkta åtgärder mot propagandatal som är homofobiska och transfobiska, vilket fortfarande sker i stor utsträckning i landet. Sjukvården gentemot transpersoner behöver också bli bättre.

Montenegro bör inleda ”offentliga kampanjer” för att öka medvetenheten om kampen mot diskriminering och våld som sker mot hbtqi-personer. Dessutom ska hbtqi-personers skydd inom rättsväsendet bli bättre.

– Hatbrott och diskriminering mot hbtqi-personer sker i stort sett i hela regionen. Det är oacceptabelt. Vi räknar med att kandidatländerna gör något åt de här övertrampen mot mänskliga rättigheter så snart som möjligt, säger Hilde Vautmans som har varit med och tagit fram rapporten.