Vid årsskiftet trädde lagändringar i kraft som gäller regler kring föräldraskap. Det handlar bland annat om att reglerna om föräldraskap efter assisterad befruktning i utlandet blir desamma för olikkönade som samkönade par. Det har också införts särskilda regler för vad som gäller när en förälder juridiskt byter könsidentitet.

Lagändringarna gäller från och med 1 januari 2019 och med de så jämnas skillnaderna ut mellan olikkönade och samkönade par.

För samkönade par som består av två kvinnor behöver inte längre den kvinnan som inte bar barnet adoptera för att räknas som förälder. Nu räcker det genom bekräftelse, även i fall där barnet tillkommit via assisterad befruktning på en klinik utomlands. Förutsatt att den utländska kliniken är behörig och att barnet kommer ha rätt att ta del av informationen om donatorns identitet.

”Så är inte läget för samkönade gifta par”

Det föreslås också att en föräldraskapspresumtion ska införas 2021. I nuläget anses fadern i ett olikkönat äktenskap automatiskt som far vid assisterad befruktning, så är inte läget för samkönade gifta par. För att det förslaget ska bli verklighet behöver först regeringen omvandla utredningens förslag till en proposition som röstas igenom i riksdagen.

Nya regler vid juridiskt byte av kön

De nya reglerna gör det tydligare för vad som gäller när föräldraskap ska fastställas för en person som ändrat juridisk könstillhörighet. Transpersoner har nu rätt till ”rätt” föräldrabeteckning, det vill säga att man har rätt att bli kallad mor eller far, beroende på vad som stämmer överens med ens juridiska kön. En person får dock inte enbart ha föräldrabetäckningen förälder.

En konsekvens av lagändringen är att faderskapspresumtionen inte länge gäller olikkönade par där en en eller båda har ändrat juridiskt kön. När någon av föräldrarna ändrat könstillhörighet kommer den förälder som inte fött barnet att fastställas som förälder genom en bekräftelse från föräldrarna.

RFSL har riktat kritik mot processen då de anser att transpersoner blir diskriminerade eftersom faderskapspresumtionen inte kan tillämpas för att någon i paret ändrat juridisk könstillhörighet.