Antalet rapporterade fall av hiv bland män som har sex med män (MSM) över 30 år ökade i Sverige 2018 jämfört med tidigare år, men sammantaget är spridningen av hiv i Sverige fortsatt mycket begränsad, rapporterar Folkhälsomyndigheten.

Under 2018 var det 480 fall av hivinfektioner i Sverige. Det är en liten ökning från tidigare år. Folkhälsomyndigheten har gjort en sammanställning där de tagit fram medeltalet på antal rapporterade hivinfektioner de senaste fem åren. Medeltalet blev 450. Ökningen har främst skett bland MSM över 30 år. De som smittats har oftast ett annat smittland än Sverige.

I åldersgruppen under 30 år minskade antalet rapporterade fall av hivinfektion.

I rapporten skriver Folkhälsomyndigheten att fortsatt stöd, testning och rådgivning i hälso-och sjukvården för att tidigt upptäcka hiv är det mest nödvändiga för fortsatt framgångsrikt arbete.

I Sverige får en stor majoritet av de personer som diagnosticerats med hiv effektiv vård och behandling, och lever ett lika långt liv som personer utan hiv.