Redan den 16 mars i år fattade landets parlaments, lantdagen, i Vaduz beslut om införande av partnerskap, med 21 röster mot 0. Det fick dock nätverket Vox Populi att reagera, med motiveringen att ”detta beslut återspeglar inte stämningarna i landet”. Därför lät man starta igång en namninsamling för en folkomröstning i frågan och lyckades samla in över 1 200 namnunderskrifter. Gränsen för att få till stånd en folkomröstning i en enskild fråga i Liechtenstein är 1 000 namnunderskrifter. Liechtensteins regering har nu fastslagit att en folkomröstning följdriktigt kommer att hållas den 17-19 juni. Även Liechtensteins katolske ärkebiskop Wolfgang Haas har reagerat. ”Praktiserande homosexualitet utgör objektivt en svår synd, vars rättsliga erkännande nästan skulle vara en skandal”, har Haas uttalat sig i lokalpressen. Vad väljarna i Liechtenstein anser återstår att se. I grannlandet Schweiz infördes registrerat partnerskap för samkönade par genom en folkomröstning 2005, i vilken 58 procent röstade ja. Liechtensteins andra grannland Österrike införde en lag om partnerskap den 1 januari 2010. Liechtenstein är en av Europas till invånarantalet allra minsta stater, med endast drygt 35 000 invånare. Bara Monaco och San Marino har färre invånare.