Antalet som röstar i EU-valet går sakta men säkert uppåt. 2014 röstade 51 procent. Hur ska ni få fler att fortsätta engagera sig?
– Sverige hör trist nog, trots den låga siffran, till det land som har högst deltagande. Vilket är oroväckande. Vi politiska partier har ett jättestort arbete att göra. Vi behöver prata mer EU-politik. Media skulle också kunna jobba mer med oss och bevaka EU-politiken. Man vet ju om någon nyser i riksdagen, men det är inte riktigt likadant om saker vi gör.

Varför tror du att det är lågt valdeltagande?
– Som väljare tror jag att folk känner att de inte har så stort inflytande på EU-politiken. Så EU i sig, är faktiskt skyldig till att folk tar avstånd. EU behöver demokratiseras. Till exempel begränsa EU-kommissionens makt och mer makt åt nationella parlamentet i EU-politiken.

”Vi lyckades mota tillbaka rasisterna, de hbtq-fientliga och kvinnofientliga krafterna”

Är valet extra betydelsefullt för hbtq-personer?
– Högerauktoritära, nationalistiska och högerkonservativa har vuxit och tagit mer och mer makt över nationella parlament. Vi märker det bland annat i Ungern, Polen, Italien och Österrike. Vi har en utveckling som är tydlig backlash vad gäller mänskliga rättigheter. Om det var viktigt att rösta 2014, så är det kanske ännu viktigare nu.

Vad önskar du kunna säga inför EU-valet om ytterligare fem år?
– Vi lyckades mota tillbaka rasisterna, de hbtq-fientliga och kvinnofientliga krafterna och vi har gjort ett tydligt avtryck för klimaträttvisa och jämlikhet.

”En röst på oss innebär en röst på klimat och rättvisa”

2014 var feminism och hbtq dina hjärtefrågor. Är det likadant idag?
– 2014 arbetade jag främst med hbtq, feminism och flyktingfrågan. Det vill jag fortsätta med. Men jag vill också jobba mer med klimaträttvisa, vilket jag kommer göra.

Varför ska man rösta på Vänsterpartiet i EU-valet?
– Därför att vänsterpartiets politik är den allra starkaste kraften mot de högerextrema. En röst på oss innebär en röst på klimat och rättvisa.

Vad har du lärt dig under din period som EU-parlamentariker?
– Jag tillhör ju en liten grupp, vänstergruppen. Men jag har lärt mig att man kan göra väldigt stor skillnad om man har höga ambitioner på vad man vill uppnå och om man lär sig att förhandla bra.

Det bästa beslutet som gynnar hbtq-personer under de här fem åren?
– Jag sitter som vice ordförande i LGBTI Intergroup, vi jobbar partiöverskridande. Den gruppen har konsekvent fått igenom hbtq-rättigheter i rapporter över hela parlamentets olika utskott. Vi har inte släppt igenom några homofobiska förslag. Det sker inte av sig självt, det är ett mobiliseringsarbete. Det är jag stolt över att vi lyckats med trots att det varit ett väldigt tufft politiskt klimat.