Under helgen på MP:s kongress togs det beslut om partiet ska driva frågan att totalförbjuda surrogatmödraskap. SVT har tidigare rapporterat om att frågan har splittrat delar av partiet. Vissa i partiet vill tillåta altruistiskt surrogatmödraskap, medans andra vill gör det helt förbjudet så som Tyskland, Frankrike och Italien gjort.

Förslaget lades fram av Aida Badeli och fick stöttning bland ungdomsförbundet och andra delar av partiet. Partistyrelsen yttrade om avslag och under söndagen röstades förslaget ner. Det innebär att Miljöpartiet inte kommer driva vidare frågan i riksdagen om totalförbud mot surrogatmödraskap.
Däremot står partistyrelsen bakom den nuvarande lagen, som inte tillåter något så kallat kommersiellt surrogatmödraskap.

Av totalt 233 röstade 183, 79 procent, mot ett totalförbud.