RFSL Stockholm har sedan tidigare en fritidsgård för hbtq-ungdomar i Danvikstull, men med pengarna de nu fått kommer de kunna öppna en ny i Skärholmen. Projektet heter Egalia och tanken är att ge en trygg punkt för hbtq-ungdomar en dag i veckan där de kan samlas, skriver Stockholm Direkt.

– Målet är att bryta det sociala utanförskapet och öka den psykiska hälsan hos hbtq-ungdomar, säger Jenny Eiseb Söderstrand, projektledare för Egalia.

Hon säger till Stockholm Direkt att det inte är lätt att växa upp som hbtq-person. Många har erfarenheter av våld eller hot om våld, flera vågar inte komma ut, omvärlden är oförstående och självmordsstatistiken är hög – speciellt bland transpersoner.

Tanken är att fritidsgården ska öppna i september med hjälp av de nya medlen som RFSL Stockholm fått. Det är ännu inte bestämt exakt vart mötesplatsen ska vara, men det ska vara öppet en dag i veckan och rikta sig till hbtq-ungdomar som är mellan 13-19 år.
Jenny berättar för QX att när platsen bestämts kommer den hållas anonym för att besökarna ska känna sig så trygga som möjligt. Man får reda på vart mötesplatsen är om man kontaktar Egalia via mejl, sms eller på deras Instagram.

– Skärholmen är en bra knytpunkt och det är lättare för ungdomar att komma dit anonymt vilket är viktigt för att vi ska kunna nå dem som av olika anledningar inte kan vara öppna med vem de är. De kan säga att de är på väg till centrum eller bio, säger Jenny Eiseb Söderstrand.

Jenny säger att Egalia behövs eftersom vanliga fritidsgårdar kanske inte alltid upplevs som så öppna som de säger att de är. Ofta kan det handla om ord som används eller oproblematiserad homofobi.

Det behövs en trygg mötesplats

Att växa upp som hbtq-person är inte helt lätt, säger hon. Många har erfarenhet av våld eller hot om våld, alla vågar inte komma ut, omvärlden är oförstående, självmordsstatistiken är hög – speciellt bland unga transpersoner.

– Det behövs platser där de kan känna att de inte är ensamma och kan skapa nya sociala nätverk. Där det finns trygga vuxna hbtq-personer som ledare och där de kan bli stärkta i sin identitet. På det sättet kan mötesplatsen bli en språngbräda ut i samhället – tanken är inte att de ska komma dit och isolera sig, utan att de ska hitta andra människor och tillsammans gå ut och möta världen, säger Jenny Eiseb Söderstrand.

– Förhoppningen är att vi ska starta i september och våra medel räcker till april nästa år. Det är tyvärr ganska kortvarigt, men jag hoppas att politikerna ska se vikten av att fortsätta verksamheten och ta ansvar för det, säger Jenny Eiseb Söderstrand.