Det är Jerusalems chefsrabbin Aryeh Stern som skrivit ett brev till Moshe Lion, borgmästare i staden, där han vädjar om att Prideflaggorna som ska hängas upp under den årliga Prideparaden i staden ska förbjudas eftersom han anser att flaggorna drar skam över staden.

Så här skriver han bland annat i brevet som ska läckt till The Times of Isreal:

”Tyvärr måste jag ta upp det smärtsamma ämnet om ”paraden” som ska ordnas nästa vecka. Jag vet att enligt lag har borgmästaren inte någon auktoritet att förbjuda paraden och därför ber jag om att flaggorna åtminstone inte ska hängas upp, eftersom de vanärar staden.”

Han fortsätter.

”Jag vill inte förbjuda paraddeltagarna att vifta med flaggor, men jag ber om att det inte ska hängas upp flaggor runt om i staden och speciellt inte nära stora synagogor.”

”Jag vill inte skada själva paraden, människorna som deltar eller deras personliga beteenden. Jag har inget intresse av det. Det är inte problemet. Problemet är att det är offentliga platser och jag säger åsikter som många andra personer i Jerusalem har.”

Kritik från gay-politiker

Tidigare år har Ortodoxa och religiösa medlemmar upprörts över att Prideflaggor hängts upp utanför Jerusalems Stora Synagoga där paraden passerar.
Politiska ledare i Jerusalem har däremot gått ut med ett uttalande och sagt att flaggorna kommer hänga uppe precis som vanligt.

Idan Roll, som är gay och politiker, har krävt att rabbin omedelbart bör avsättas.

– Det finns ingen plats för en person med så trångsynta och stötande åsikter. Det är frustrerande att det här sker två veckor innan den årliga Prideparaden.

Första öppet homosexuella rabbinen ordinerad

Samtidigt rapporteras från jta.org att en ortodox rabbin som är öppet homosexuell för första gången ordinerats genom ”semicha” just i Jerusalems rabbinat. Daniel Atwood, som tidigare nekats ”semicha” i en amerikansk liberal församling, välkomnades han av den israelisk-amerikanske rabbinen Daniel Landes och den ceremoniella handpåläggningen genomfördes i söndags med 200 gäster närvarande.

Atwood fick tidigare i år veta att han, på grund av att han lever med en man, inte skulle ordineras efter sina studier vid Yeshivat Chovevei Torah i New York. Att Atwood nu blir rabbin tolkas som ett tecken på att det även inom den judiska ortodoxa miljön pågår en öppning för att kvinnor och öppet homosexuella kan bli rabbiner. Till jta.org säger Daniel Landes att det utlovades kaos när han för tre år sedan meddelade att han skulle ordinera åtta kvinnor till ortodoxa rabbiner ”men det är det motsatta som har skett”.

I Sverige är de judiska församlingarna blandade med såväl icke troende som liberala, konservativa och ortodoxa medlemmar. I Stockholm finns två ortodoxa synagogor och en konservativ (dvs mer liberal), församlingarna i Göteborg och Malmö har både ortodox och egalitärt konservativ verksamhet. Även Chabad-rörelsen har egen lokal och verksamhet i Stockholm liksom verksamhet i Malmö och Göteborg.