På Ersta Hopp kan man antingen samtala i grupper eller enskilt om man blivit utsatt för sexuella övergrepp i ung ålder. Projektet är relativt nystartat och är en del av Ersta diakoni, en ideell förening som bedriver sjukvård, socialt arbete, utbildning och forskning.
I sin beskrivning har de valt att skriva att de vänder sig till ”kvinnor och män (cis och trans) och icke-binära personer över 18 år”, istället för att skriva ”alla”. Ett medvetet val för att de som inte är normen ska känna sig inkluderade.

– För oss människor är det ju så. Om jag är van vid att bli exkluderad och inte känner att det jag definierar mig med blir tydligt utskrivet kommer jag fortsätta känna mig exkluderad. Många verksamheter som kanske skriver ”alla” upplevs att de vänder sig mer till cis-kvinnor av ren vana. Därför vill vi skriva ut mer specifikt, säger Miki Nagata, socionom med grundläggande utbildning i psykoterapi.

Ungefär 1 av 5 barn blir utsatta för sexuella övergrepp och det finns idag ett växande behov att hjälpa de som blivit utsatta. En av de största riskfaktorerna för att man ska bli våldtagen i vuxen ålder är att man blivit det tidigare och inte fått någon hjälp att bearbeta det.

Hur hittar man er?
– De allra flesta som kommer hit hittar oss via nätet. Men vill man nå oss går det att jättebra att både ringa och mejla.

Vad händer när man kommer hit?
– Det första som alltid sker är att man får ett orienterande samtal. Att komma hit för att prata om vad som behövs göras. Personer är ju i behov av olika typer av hjälp. Då tar vi gemensamt reda på vad som hänt och hur personen vill ha hjälp. Allt är individuellt anpassat.

Miki Nagata och hennes kollega Lisa Kron Sabel har jobbat med sexuell utsatthet under 12 respektive 10 år. Antalet personer som söker vård och vågar berätta har ökat, men det går inte att se om sexuella övergrepp i ung ålder har ökat, det kan lika gärna handla om att fler vågar berätta om det.

– Vi har en ganska hög medelålder här också. Många av de som är äldre har sagt att de äntligen kan prata om det som hänt, säger Miki Nagata.

De berättar också att trots att antalet som söker vård ökar anmärkningsvärt, har ansvaret från samhället inte gjort det och det saknas fortfarande mycket pengar.

– Det pratas definitivt mer om det idag än tidigare och det finns fler stödorganisationer än tidigare, vilket är bra. Men vi behöver bli bättre på att se konsekvenserna av sexuella övergrepp, där behöver samhället ta ett större ansvar, säger Lisa Kron Sabel.