De extra pengarna kommer gå till en handlingsplan för att stärka hbtq-personers rättigheter. Bland annat vill regeringen ändra lagstiftningen så att inte regnbågsfamiljer familjer hamnar i kläm och stoppa den ökande psykiska ohälsan bland hbtq-personer, där transpersoner idag är en särskilt utsatt grupp.

Det ska läggas till ytterligare 14 miljoner kronor per år till arbetet med handlingsplanen med start 2020. Därefter kommer de ske en tidsbegränsad ökning av medel på ytterligare 10 miljoner kronor som delas ute 2021 och 2022.

– När det blåser kalla vindar i samhället som utmanar alla människors lika värde måste vi både slå vakt om de framsteg som gjorts men ännu viktigare, ta nya steg framåt.  Därför gör vi nu en historiskt stor satsning på att motverka rasism och stärka hbtq-personers rättigheter, säger jämställdhetsminister Åsa Lindhagen.

Organisationer som företräder hbtq-personer lika rättigheter kommer bjudas in för dialog om handlingsplanens innehåll. Hela regeringens pressmeddelande kan ni läsa här.