Sju av aktivisterna dömdes bland annat för ohörsamhet mot ordningsmakten efter att de försökt stoppa Prideparaden i Falun den 23 september 2017. De vägrade att lyssna på polisens befallning att flytta sig från platsen.

De dömda aktivisterna ska ha ställt sig mitt i vägen och när polis kom till platsen ville de inte lyssna, så då fick polisen flytta dem från platsen. Det var flera andra åtalspunkter som aktivisterna blev dömda för, som ofredande och skadegörelse. Alla åtalspunkter var kopplade till Nordiska Motståndsrörelsen.