Just nu pågår en namninsamling via AllOut.org för att påverka svenska myndigheter och politiker att ”fixa” hanteringen av asylsökande HBTQ-personer.

”Det är enkelt för makthavare att ignorera enskildas protester”, skriver RFSL och AllOut i den namninsamling som pågår just nu. Men, fortsätter de, om det är många tusen som protesterar så är det svårare att ignorera.

Vittnesmålen om HBTQ-personer som nekas asyl i Sverige kommer allt tätare och i samband med kampanjen citeras unga personer som flytt Tjetjenien, Irak, Iran och Afghanistan som inte ansetts behöva skydd i Sverige, trots att alla dessa regioner och länder är väl kända för att förfölja, straffa och till och med avrätta HBTQ-personer.

Ett av de problem som många drabbas av är att svenska migrationsmyndigheter och domstolar helt enkelt väljer att inte tro på att de som söker asyl är homo-bisexuella eller transpersoner. Trots att personerna har god kontakt med såväl RFSL som nätverket för nyanlända Newcomers blir personerna inte trodda, och anses därmed kunna skickas tillbaks till livsfarliga regioner och länder.

I samband med namninsamlingen publiceras några vittnesmål som visar på den provocerande iskyla som hanteringen av flyktingar kännetecknats av senaste åren:

”Jag var skräckslagen för att berätta för myndigheterna vem jag är under intervjun. Jag greps av panik och började gråta. De slutade inte trots det och jag fick höra att att jag kunde resa till (andra platser) i Ryssland för att undkomma förföljelse i Tjetjenien” – Hava, 23 år från Tjetjenien.

”När min pappa upptäckte att jag är gay, hällde han kokande vatten över mig. Jag visade myndigheterna bilder på de ärr jag fortfarande har kvar, men de svarade bara att jag inte kan bevisa hur de uppstod.” – Azad, 24, från Irak

”De ställde pinsamma frågor och gav mig en fruktansvärd tolk. Nu kan jag bli deporterad vilken dag som helst. Om poliser i Iran får veta att jag är kristen, gay eller att jag sökt asyl, så kommer de helt enkelt avrätta mig,” – Mehdi, 19, från Iran.

”När jag kom till Sverige visste jag inte ens hur jag skulle beskriva vem jag är. Jag sa till myndigheterna att jag förälskade mig i killar när jag var 11, men de tror inte att jag är gay.” – Ali, 19, från Afghanistan.

”De vill skicka tillbaks mig till Afghanistan. De tror inte det är farligt för mig… Jag måste nu dölja vem jag är i resten av mitt liv.” – Shams, 20, Afghanistan.

Här hittar du RFSLs namninsamling