I ett pressmeddelande publicerat på den kristna alliansens SEA:s hemsida berättar de att de under det senaste året blivit kontaktade av flera kristna föräldrar och lärare som; ”uttryckt en vånda inför sina barns förskola/skola eller idrottslag. Ofta har det handlat om den press som de har upplevt att bejaka hbtq-rörelsens ideologi konkret uttryckt genom sådant som prideparader, hbtq-dagar och regnbågsmanifestationer.”

Vidare skriver SEA att de har tagit fram tre dokument med tankar och argument för att hjälpa föräldrar och lärare att konkret bemöta och protestera mot ”de nya fenomenen”.

Dokumenten har fått namnen HBTQ – när skolan eller förskolan är avsändare, Normkritisk pedagogik i förskola och skola och Regnbågsflaggan inom idrottsrörelsen.

Rekommenderat argument att använda för att protestera mot en skola som planerar att ha Pride-dagar är:

”Hur kan jag som förälder vara säker på att undervisningen är allsidig, och att mitt barn inte pressat till förhållningssätt som strider mot våra religiösa övertygelser?

Vid tillfällen som skolan planerar att använda sig av RFSU:s material i sin undervisning rekommenderas föräldrar/lärare att säga:

”Dessa material fokuserar väldigt snävt på ett individualistiskt perspektiv på sex, frikopplat från sådana saker som kärlek, trohet och långsiktighet. Om ni använder RFSU:s material vill vi att ni även använder exempelvis NfS material Nära varandra, som fokuserar på samlevnadssidan av ämnet ”Sex och samlevnad”.

”Materialet ”Vill du?” accepterar vi över huvud taget inte att ni använder i skolan. I så fall vill vi att ni först visar dessa filmer på ett föräldramöte och får föräldrarnas klartecken för detta.”

Nedan finns en film från RFSU:s material ”Vill du?” som SEA menar inte ska accepteras.