World Aisd Day 2010. Ljus till stöd för de somlevermed hiv och till minne av de som gått bort i aids.

Storbritannien inför en 12-månaderskarens för en man som haft sex med en annan man, innan han kan lämna blod. Därmed följer man Sverige och Ungern som tidigare lyft totalförbudet i Europa.
Läs mer på Sentry.nu – klicka på artikeln här.