Idag meddelar Danmarks kyrkominister Manu Sareen i ett pressmeddelande att par av samma kön kan få gifta sig i Folkekirken.
Danmark har kvar systemet med en statskyrka varför det är just regeringen som tar beslutet när det gäller Den danske Folkekirke.
Till senvåren öppnas kyrkorna för religiös ritual i samband med att par av samma kön ingår registrerat partnerskap.
Präster som av samvetsskäl inte vill genomföra en vigselakt för homopar skall inte tvingas till detta, men kyrkan skall garantera alla som vill att vigsel kan genomföras.
Den något ovanliga situationen har uppstått i Danmark där den religiösa vigseln går före en borgerlig. I Danmark har man ännu inte löst frågan om en könsneutral äktenskapslagstiftning.
Från vänstern och hbt-håll har kritik kommit för att frågan om en äktenskapslagstiftning inte är löst, liksom att det föreslagits skillnad i hur par av olika kön respektive par av samma kön benämns. Heteropar skulle kallas äkta par, medan hompar får nöja sig med begreppet livspartners.
Idag meddelas dock att även homopar skall få kallas ”äkta” och från LGBT-Dammark uttrycks idag i Politiken via ordföranden Vivi Jelstrup ”begeistring”.
– Ord betyder mycket, säger hon till Politiken.dk
Frågan om en könsneutral äktenskapslagstiftning utreds av regeringen.