PrEP är förebyggande behandling mot hiv som har visat sig vara mycket effektiv för att förhindra hivöverföring mellan män som har sex med män. Varje person som inte får hiv är en vinst. Det är en personlig vinst gällande livskvalitet och hälsa, men också en samhällelig vinst, då livslång hivbehandling och vårdkontakt är mycket kostsamt.

Venhälsan har hand om Stockholms PrEP-förskrivning och har fått extra resurser från Region Stockholm för att kunna göra det. Cirka 580 personer har en PrEP-behandling idag. Behovet av PrEP är dock betydligt större än vad Venhälsan själv kan ta hand om. I nuläget står cirka 700 personer i kö för att få PrEP.

PrEP behövs. Varje år får cirka 50 män som har sex med män från Stockholm hiv. Det skandalösa är att fyra personer har fått hiv i väntan på PrEP, något som alltså hade kunnat undvikas om kön var kortare och fler kunde få tillgång till behandlingen snabbt.

Anstormningen för att använda PrEP har varit mycket större än Venhälsan kunnat förutspå. Antingen måste man öka resurserna till Venhälsan så att de har möjlighet att ta hand om det eller så måste antalet mottagningar som kan förskriva PrEP öka.

Vänsterpartiet lägger nu ett förslag till Region Stockholm att fler av regionens mottagningar för sexuell hälsa borde få ett uppdrag att förskriva PrEP till män som har sex med män, för att avlasta Venhälsan och korta köerna. Dessa mottagningar skulle exempelvis kunna vara Stockholms mansmottagning, Stockholms mottagning för sexuell hälsa och RFSU-kliniken. Det hoppas vi att de styrande i Region Stockholm, moderaterna, liberalerna, centerpartiet, kristdemokraterna och miljöpartiet, håller med om och ställer sig bakom.

Vi behöver skjuta till resurser fort. Ingen ska behöva få hiv i PrEP-kö!