Newcomers Youth, en verksamhet inom RFSL Ungdom som riktar sig till unga hbtq-personer med asylerfarenhet, har inom ramen för sitt projekt Attention: Detention undersökt förhållandena på Migrationsverkets förvar. Det gäller alltså unga hbtq-personer som i väntan på att avvisas eller utvisas är tagna i förvar. I dessa förvar bor hbtq-personerna tillsammans med andra personer som är i samma situation, vilket leder till att de ofta känner sig otrygga.

Amir: ”Man hade inget värde där”

En av personerna som intervjuats för rapporten är 22-årige Reza från Afghanistan som suttit tre månader i förvar. Han berättar att han känt sig mycket stressad efter att ha berättat om sin sexuella läggning för Migrationsverket, och att han visste att det fanns andra förvarstagna som kände till densamma. Reza var rädd för hur dessa personer, som ofta hade en religiöst konservativ syn, skulle behandla honom. Han berättar även att det var två personer i personalen som särbehandlade honom efter att de fick veta hans läggning.

18-årige Amir från Afghanistan berättar också att han var rädd för att de andra på förvaret, inklusive personalen, skulle få reda på hans sexuella läggning. Amir säger dessutom om sin tid i förvar: ”Man hade inget värde där, man kunde inte räknas som en människa.”

Önskemål om särskilda hbtq-avdelningar

Överlag tycker de tre intervjuade hbtq-ungdomarna att de känt förtroende för personalen och de behandlats väl, men skulle önska att hbtq-personer hade en egen avdelning, eller som minimum ett eget rum, så att de kan känna sig trygga.

Även två representanter för Migrationsverket har intervjuats för rapporten. En av dem är Göran Jonsson, nationell verksamhetsexpert i förvarsfrågor, som uppger att han inte känner till så många fall där någon förvarstagen har blivit utsatt för hot eller våld på grund av sexuell läggning eller könstillhörighet. Han säger att det är prioriterat att alla på förvaret ska känna sig trygga och säkra, och anser att personalen behöver bli mer kunnig och bättre på att identifiera psykiskt och sexuellt våld.

Det finns i nuläget inga särskilda hbtq-avdelningar på förvaren, men på två av dem finns en särskild avdelning för kvinnor och barn där även hbtq-personer, främst transpersoner, ibland placeras.

Personalen uppmanas att utreda och ge hjälp

Newcomers Youth avslutar sin rapport med ett antal rekommendationer till Migrationsverket, bland annat:

– Formalisera en ansvarsroll för hbtq-frågor som måste finnas på alla förvar.

– Utbilda förvarspersonal regelbundet i hbtq-frågor.

– Skapa trygga avdelningar där hbtq-personer kan placeras om de vill eller har behov.

Man uppmanar även personalen på förvaren att ta sig tid för att utreda om någon uppger att den känner sig hotad eller obekväm med en annan förvarstagen, och ger hjälp till att hitta en lösning som känns bra för personen som känner sig hotad eller obekväm.

 

Läs hela rapporten här