West Pride har med hjälp av Norstats riksrepresentativa internetpanel gjort en undersökning där 1068 personer över 15 år intervjuades, varav 265 var hbtqi-personer. Undersökningen tar bland annat upp hbtqi-personers upplevelse av otrygghet och diskriminering, hur bekväma de är med att vara öppna med sin läggning på bland annat arbetsplatsen, och hur många som drabbats av hatbrott.

Emma Gunterberg Sachs, verksamhetschef för West Pride, tycker det är anmärkningsvärt att hela 39 procent av hbtqi-personerna i undersökningen upplever att de blir diskriminerade i sin vardag.

– Jag tycker också att det faktum att 73 procent får höra nedsättande kommentarer, vilket är en helt bisarr siffra, visar att det finns en generell attityd i delar av samhället gentemot hbtqi-personer som är rent ut sagt bedrövlig.

Bland allmänheten tror hela 76 procent att hbtqi-personer diskrimineras på grund av sin läggning – vad tyder det på?

– Vi har ingen tydlig förklaring till denna högra siffra, men det ligger nära tillhands att tolka det som att diskriminering av hbtqi-personer är något som tyvärr är vedertaget och att allmänheten ser att det finns stora problem i samhället.

Hur skulle du säga att rädslan för att vara öppen med sin läggning påverkar hbtqi-personers beteende när de exemplevis är ute på stan?

– Vår undersökning visar att många hbtqi-personer känner sig otrygga på vissa platser och därför undviker dessa. Jag tror att många par inte vågar visa det öppet på stan för att inte riskera att bli påhoppade.

Ni har också undersökt hbtqi-personer i relation till deras arbetsplatser – bland annat känner sig 32 procent inte bekväma med att vara öppna där.

– Ja, och det är också anmärkningsvärt att endast 28 procent upplever att det aktivt jobbas med frågor som syftar till att minska diskrimineringen av hbtqi-personer på arbetsplatsen, vilket ju blev ett lagkrav 2017. Detta antyder att en majoritet av Sveriges arbetsgivare inte följer lagen.

Hur kommer det sig att ni gjorde den här undersökningen – normalt sett är det ju exempelvis RFSL eller olika politiska organisationer som genomför sådana?

– När vi tog fram kampanjen för årets festival, som nu tyvärr inte blir av, letade vi efter underlag för att underbygga den. Men vi hittade ingen aktuell undersökning och bestämde oss därför för att göra en själva. Dessutom jobbar vi ganska annorlunda än andra Pride-organisationer. Vi har avlönade anställda som jobbar året om, och som bland annat utbildar på skolor, företag och i offentliga verksamheter. Så det känns ganska naturligt för oss att göra en sådan här undersökning.

Här är några ytterligare resultat från West Prides undersökning om hbtqi-personer:

39% känner sig diskriminerade på grund av sin läggning.
12% upplever sig diskriminerade på sin arbetsplats
24% upplever sig diskriminerade på sin skola
15% upplever sig diskriminerade i sin idrottsförening

32% känner sig inte bekväma med att vara öppna på sin arbetsplats
35% känner sig inte bekväma med att vara öppna på sin skola
21% känner sig inte bekväma med att vara öppna i sin idrottsförening

21% har utsatts för hatbrott, varav 9% de senaste två åren
31% är oroliga för att bli utsatta för hatbrott
39% av hbtqi-personerna i undersökningen känner någon som utsatts för hatbrott
7% av allmänheten i undersökningen känner någon som utsatts för hatbrott

Läs hela undersökningen här.