Inför att den parlamentariska kommitté senast den 15 augusti skall lägga fram en överenskommelse om en ny svensk migrationspolitik, har RFSL startat en namninsamling. Fram till måndagen har omkring 2 500 personer skrivit på. RFSL ställer sig med uppropet i samband med  namninsamlingen bakom en ”human migrationspolitik” som ”skyddar de allra mest utsatta och sårbara, som hbtqi-personer.

RFSL påpekar i sitt upprop med anledning av att det förs diskussion om att uppehållstillstånd som regel skall vara tillfälliga tre år i taget att ”verklig eller tillskriven sexuell läggning, könsidentitet och/eller könsuttryck är ytterst sällan tillfälligt.” De påpekar att de hbtqi-personer som flyr undan förföljelse i länder där kriminaliserande lagar finns inte kan räkna med att det sker en förändring av dessa under en 3-årsperiod.

I förslaget till ny migrationspolitik diskuteras uppstramning av familjeåterförening som RFSL menar kommer få ”långtgående konsekvenser” för de som flyr och deras familjer. Hbtqi-organisationen framför en oro för att endast ”kärnfamiljer” kommer omfattas av de nya stramare reglerna för familjeåterförening och därmed innebära att hbtqi-personer förlorar rätten till att återförenas med sin familj.

RFSL säger också nej till att införa så kallade volymmål och hänvisar till FN-organet UNHCRs rekommendationer kring sylpolitiken och menar att Migrationskommittén förslag om att en person som fått avslag på asylansökan måste vänta åtta år på att söka på nytt är en icke human politik.

För hbtqi-personer, konstaterar RFSL, är det inte ovanligt att de vid sin först kontakt med svenska myndigheter inte vågar berätta om sin sexuella läggning, könsidentitet och/eller könsuttryck vilket inte sällan hålls emot dem senare i processen.
”Att förlänga preskriptionstiden till åtta år skulle innebära att en stor dela av dessa hbtqi-personer, som de facto  riskerar förföljelse i sina hemländer, inte skulle överleva.

Länk till RFSLs namninsamling