Beslutet fattas på grund av nya ersättningsregler då regionen vill styra sjukvård som inte är akut och specialiserad till primärvården, detta rapporterar tidningen Sentry. För att få de läkemedel som skrivs ut utöver får man nu istället besöka sin husläkare eller vårdcentral. Hårdast drabbas de som haft sin hivdiagnos under en längre tid.
Man är rädd för att tappa en nära kontakt med läkare man kanske haft under flera års tid. Istället finns risken att dessa patienter nu kommer få läkare med vare sig hiv- eller hbtq-kompetens.

I ett mejl till sajten Sentry, som rapporterat om detta, beskriver hivpatienten Lennart sin oro. Han har var hivpatient på Venhälsan sedan 80-talet.

– En stor del av mitt nuvarande hälsotillstånd har sin grund i min hivinfektion och jag är alltid orolig för att även en enkel förkylning för mig riskerar att bli en komplicerad lunginflammation. Vi som har levt länge med hiv riskerar att drabbas av olika komplikationer och biverkningar. Jag har inte blivit övertygad om att min husläkare har den kunskap om min hivinfektion som krävs för att förstå vad den innebär för mig fysiskt och psykiskt.

Tror på förbättring

Utöver de nya ersättningsreglerna så tror man att en allmänläkare på en vårdcentral ska ha mer kunskap än en infektionsläkare om en persons allmänna hälsotillstånd. Denne har då bättre möjlighet att behandla andra sjukdomar som hivpatienter kan drabbas av.
Men detta tycker inte Steve Sjöquist, sjukhusdiakon, författare och  hivaktivist, är anledning nog för att ta bort den trygghet som många hivpatienter haft, vissa i flera decennier.

– Jag har varit patient på Venhälsan i över 30 år och de har varit navet och utgångspunkten för min hälsovård. De har förstås skött min hivmedicinering men remitterat mig vidare när andra undersökningar har krävts. Min läkare har samlat allt och koordinerat. Jag har varit trygg och kunnat vila i att Venhälsan samordnar och att jag har dem i ryggen.

Vattendelare mellan äldre och yngre hivpatienter

Peter Månehall, senior politiskt sakkunnig på Posithiva Gruppen i Stockholm, säger till Sentry att unga hivpatienter som nyligen fått sin diagnos inte ser uppdelningen av infektionskliniken och sin vårdcentral som ett lika stort problem.

– Personer som levt länge med sin hiv upplever omställningen som mer komplicerad. Personer som är äldre och har flera diagnoser känner en oro för att slussas runt i sjukvården och det ökar oron för hur behandlingen av olika följdsjukdomar påverkar varandra.

Men Peter tror att vårdcentralers bristande hivkunskaper behöver förbättras.

– Kunskapen behöver bli bättre och uppdateras löpande. Personal som ska arbeta med hivpatienter måste få bättre utbildning och kunskap. Posithiva Gruppen driver den frågan och att blivande vårdpersonal ska få träffa personer som lever med hiv.

De nya rutinerna gäller bara Venhälsans hivpatienter. STI-verksamheten med rådgivning, testning och utskrivning av PrEP berörs inte.