Den parlamentariska kommittén som regeringen utsatt har nu lämnat in sina förslag till migrationsministern Morgan Johansson (S). Förslagen rör bland annat tillfälliga uppehållstillstånd och familjeåterförening på ett sådant sätt att hbtq-flyktingar riskerar att diskrimineras och bli ännu mer utsatta, något som RFSL skrivit om.

Dessutom går förslagen emot de rekommendationer som FN:s flyktingorgan UNHCR gett Sverige. Nu riskerar Sverige att få betydligt striktare asylregler än många andra EU-länder.

Kommittén har bland annat föreslagit:

  • Tidsbegränsade, i stället för permanenta, uppehållstillstånd på tre år för flyktingar, och 13 månader för alternativt skyddsbehövande, som sedan kan förlängas.
  • Försörjnings- och språkkrav för möjlighet att få permanent uppehållstillstånd.
  • Begränsningar i möjligheten till familjeåterförening genom krav på att kunna försörja anhöriga och inneha bostad av viss storlek.
  • Krav på att ha varit sammanboende i ursprungslandet.

Enligt RFSL sammanställning är detta problematiskt på flera sätt. Tidsbegränsade uppehållstillstånd bidrar till psykisk ohälsa bland en redan utsatt grupp. De nya kraven som gäller vid familjeåterförening slår mot hbtq-personer eftersom man sällan i ursprungslandet har haft någon möjlighet att bo ihop, eftersom det ofta är brottsligt att vara hbtq.

Öppna Kristdemokraterna och HBT-S tycker samma, men olika

QX har pratat med HBT-Socialdemokraterna och Öppna Kristdemokraterna vad de tycker om de nya förslagen som lämnats in. Det är tydligt att de inte har samma ståndpunkt i frågan.

– Vi beklagar att Sverige verkar delta i en tävling om att vara sämst i EU på migration, efter att ha varit bland de bästa i världen. Nu vill man ta ifrån hbtq-flyktingar de rättigheter och det skydd som det innebär att vara en konventionsflykting, som rätten att få leva med sin familj, oavsett om man gjort det i sitt hemland eller inte, skriver Daniel Andersson, förbundsordförande i HBT-Socialdemokrater i ett mejl till QX.

Han menar också att permanenta uppehållstillstånd och familjeåterförening skapar en trygghet och gör integrationen lättare.

– Att jag är bög går inte över, det trodde jag verkligen att vi visste, eftersom det var ungefär 40 år sedan sjukdomsstämpeln togs bort. Så varför skulle det gå över för HBTQ+personer från andra länder? Vi HBT-Socialdemokrater är inte förvånade över kommitténs betänkande, men hoppas att detta inte blir Sveriges nya migrationslagstiftning.

Magnus Kolsjö, Öppna Kristdemokraternas förbundsordförande, skriver i ett mejl till QX att de anser att Sverige är i behov av ett rättssäkert mottagningssystem där hbtq-personer som söker asyl ska känna sig trygga, vilket de tycker inte finns idag.

– Sverige har under betydande tid tagit emot fler migranter än vi klarat av att integrera i det svenska samhället. Detta drabbar både de som sökt sig hit och de som bor här sedan länge. Därför behövs det åtgärder för att anpassa migrationspolitiken till vår integrationskapacitet och till de regler för migration som tillämpas av andra EU-länder. Det innebär bland annat tillfälliga uppehållstillstånd och försörjningskrav vid familjeåterförening.

De anser att de skärpta kraven för permanenta uppehållstillstånd är viktiga för att skapa uppmuntran till integration. Vad gäller familjeåterföreningen så hänvisar de till en skrivning i förslagen där det står att hbtq-personer som inte kunnat bo ihop i hemlandet på grund av riskerna, ska kunna registreras som sambos ändå.

RFSL:s ordförande är oroad

– Jag är djupt bekymrad över det mänskliga lidande som skulle skapas om tidsbegränsade uppehållstillstånd görs till huvudregel. Vi vet redan att många asylsökande hbtqi-personer mått sämre på grund av den regeln. Jag skäms faktiskt. Sverige kan mycket bättre, säger Deidre Palacios.

Deidre Palacios tror att om förslagen går igenom så kan konsekvenserna för redan extremt utsatta människor, bli förödande.