Under sommaren har Öppna Moderater och Moderat seniorer fört samtal med RFSL och forskaren Anna Siverskog kring årsrika HBTQ-personers livsvillkor. Möten som resulterat i att en riksdagsmotion i äldrefrågor som fem riksdagsledamöter lagt fram innehåller ett eget avsnitt om HBTQ-personer.

– Både personal och vi övriga måste vara vaksamma och stödja HBTQ-personer, inte minst när de blir äldre menar Margareta Pålsson som leder Moderata seniorer.

Ulrika Heindorff (m) en av den moderata riksdagsmotionens undertecknare.
Och just utbildning av ”vårdpersonal inom äldreomsorgen rörande likabehandling av hbt-personer” är det moderaterna i riksdagen lyfter i sin motion, undertecknad av bland annat Ulrika Heindorff som även deltog under sommarens samtal.
– Jag tror kommuner och regioner kan göra mycket själva för att höja HBTQ-kompetensen, säger Ulrika Heindorff, ledamot i riksdagens socialutskott.
– På nationell nivå behöver vi säkerställa kompetensen i hela landet både kort och långt sikt. Det vi kan göra genast är att se till att det utbildningsmaterial som är på väg fram görs tillgängligt för alla och på längre sikt gäller det att stärka forskningen gällande HBTQ och äldre.

Öppna moderatres förbundsordförande Kim Nilsson lyfter att många årsrika HBTQ-personer präglats av en tid då homosexualitet var kriminaliserat och ”långt från accepterad”. Han säger även att HBTQ-personer generellt lider av större psykisk och fysisk ohälsa och att detta även gäller årsrika i gruppen.
– När vi utformar politiska förslag utgår vi ofta från en situation just nu för att sikta på framtida utveckling. I det här fallet behöver vi påminna oss om hur situationen var för HBTQ-personer historiskt för att förstå vilka utmaningar våra lösningar måste klara att hantera, säger han.

I riksdagsmotionen sägs att HBTQ-personer i högre utsträckning än heterosexuella har erfarenheter av brister i hälso- och sjukvårdens bemötande och mer forskning om årsrikas levnadsvillkor efterfrågas. I motionen, ”Ett samlat omhändertagande av de mest sjuka och sköra”, framförs även kritik mot att alltför få kommuner tar frågan om årsrika HBTQ-personer ”på allvar”.