I nuläget består psalmboken av ungefär 800 psalmer. I den nya psalmboken ska nya psalmer in, och det innebär att gamla psalmer måste tas bort. Många har åsikter om vilket som ska vara kvar och vilket som ska bort. Den kristna hbtq-föreningen Ekho skulle vilja se ett mer inkluderande språk i de nya psalmerna.

–Psalmerna är en del av kyrkans liv och betyder mycket för många människor. De är sjungande teologi och återspeglar livet, tron, döden och allt som hör till att vara människa. Därför är det viktigt med ett inklusivt språk, så att alla, också hbtq-personer kan känna igen sitt liv i psalmerna, säger Johann Wikberg, präst och ordförande i Ekho, till QX.

Johanna Wikberg hoppas att ett mer inkluderande språk ska kunna bidra till att fler känner sig delaktiga på till exempel gudstjänster.

– De ”herre” och ”han” som finns om Gud får ju såklart finnas kvar. Men i de nya psalmerna önskar vi att det ska bli fler psalmer med ett inklusivt språk. Med öppna gudsbilder av en närvarande och kärleksfull Gud. Människan är skapad till Guds avbild, och det gäller ju hela den mångfacetterade mänskligheten. Då behöver vi fler bilder för Gud än bara Fader.

Fler psalmer som ger en mångfacetterad bild av äktenskap, är något Johanna Wikberg också hoppas på. Idag finns det inte så många riktade till hbtq-personer, utan man väljer slentrianmässigt låtar, som till exempel ”Den blomstertid nu kommer”, säger hon.

– Kyrkans syn på äktenskapet har förändrats: från att vara en juridisk institution till att bli ett förenande kärleksförbund. Det måste också höras i psalmerna.