– För kvinnor som lever i relationer som präglas av psykiskt och fysiskt våld har den pågående pandemin lett till ytterligare påfrestningar. Kravet på att hålla sig hemma innebär att de utsatta kvinnorna många gånger inte längre får något andrum. Det är därför nu viktigare än någonsin att staden stötar upp civilsamhället som finns där för de utsatta kvinnorna, säger Joel Laguna (L), förste vice ordförande i arbetsmarknads- och socialnämnden i Malmö.

Bland de jourer som får extra stöd finns Malmö Trans- och Tjejjour som vänder sig till unga transpersoner, icke-binära och tjejer mellan 12 och 30 år.
Malmö stad berättar att trans- och kvinnojourer i Malmö har märkt en ökad utsatthet bland våldsutsatta och stödsökande under pandemin.

Trans och tjej-jouren får totalt 500 000 extra i stöd.

Dessutom får Femcenter kvinnojour 700 ooo, Kvinnorättsförbundet 200 000, Malmö kvinnojour 500 000, Noomi – Hela Människan 400 000 och Öresunds kvinnojour och Öresunds ungdomsjour 700 000 kronor.