I onsdags meddelade regeringen att det ska införas hårdare restriktioner mot krogar från och med 20 november. Då ska det inte längre vara lagligt att sälja alkohol efter kl 22 och lokalen måste vara tömd kl 22:30.

Många krogägare som QX pratat med, upplever att beslutet är kontraproduktivt och inte kommer ha någon större verkan.

I samband med de nya restriktionerna publicerade SVT en granskning där de gått igenom smittskyddsenheternas rapporter till Folkhälsomyndigheten. Där framkommer det att smittskyddsenheterna har rapporterat in 16 utbrott som har koppling till restauranger, krogar och barer sedan 21 september.
Det blir totalt 117 rapporterade fall, och då fem procent av alla rapporterade fall som skett i miljöer för allmänheten.

Högst troligen är inte krogarna där den värsta smittospridningen sker

Antalet smittade kan givetvis vara fler än de som rapporterats in, eftersom siffrorna enbart bygger på utbrott som regionernas smittskyddsenheter fått kännedom om.
Men det ger en prognos om att smittspridningen på svenska krogar, högst troligen är väldigt liten.

Enligt Folkhälsomyndighetens statsepidemiolog Anders Tegnell, kan restauranger såklart vara en faktor för stor smittspridning, vilket även internationella erfarenheter visar. Men så har fallet inte varit i Sverige.

 Jag tycker att vi kan ta de få fallen som ett kvitto på att restaurangerna gör ett bra jobb för att följa de rekommendationer och det regelverk som finns på plats, säger Anders Tegnell till SVT.

Han menar att den största smittospridningen sker på arbetsplatser, privata fester och i hemmet. När beslutet om striktare restriktioner kom i onsdags, möttes det av stark kritik från branschfolket. Bland annat från Jonas Siljhammar, VD för Visita, som menar att beslutet är fattat på svaga grunder.

”Alkohol gör att omdömet sviktar”

I ett mejl till SVT skriver socialminister Lena Hallengren att alkohol kan göra att man blir sämre på att hålla avstånd och börjar missköta de regler som redan finns. SVT har även kontaktat Stefan Löfven, och frågade varför regeringen väljer att rikta in sig på krogar, där smittspridningen är liten.

– Jag har aldrig sagt att det var huvudproblemet eller att det här är den stora bulken men det är en del av problemet.