Den 20 mars–20 april gör Martin Andreasson (fp) ett inhopp i folkpartiets riksdagsgrupp, istället för sjukskrivne kollegan Gunnar Andrén.

Främst kommer Andreasson, tidigare bland annat vice förbundsordförande i RFSL, arbeta med finans- och skattepolitik.

– Men jag kommer jag självklart också att driva hbtq-frågorna, och jag ser fram emot att delta i debatten om ensamståendeinsemination och surrogatmoderskap nästa torsdag, säger Martin Andreasson.

Martin Andreasson välkomnade socialutskottets förslag från den 13 mars om att ensamstående kvinnor ska ha möjlighet att inseminera. Den 29 mars debatteras frågan i riksdagen.