Regeringen gick idag ut med beskedet om en ny utredning, vars syfte är att varje barn ska ha en trygg familjesituation och få växa upp i en tillvaro som inte gör skillnad på personer, oavsett kön eller sexuell läggning.

Utredningen ska se över föräldrabalkens regler om föräldraskap och familjerättsliga regler. Bland annat möjligheten för den som inte är juridisk förälder att adoptera, även om man skiljt sig eller inte är sambo längre med sin partner. Lagstiftningen som den är uppbyggd idag utgår fortfarande från kärnfamiljen med mamma, pappa, barn. Idag ser verkligheten lite annorlunda och det finns flera olika familjekonstellationer.

– Om ett barn till exempel har vad som för barnet är två mammor, men där bara den ena av mammorna är juridisk förälder och dessa sedan skiljer sig, då har den mamma som inte är barnets vårdnadshavare  idag inte möjlighet att adoptera barnet. Det är något vi vill se över. Samma sak gäller i familjer där fler än två vuxna har familjeansvar. Där har de som inte är juridiska föräldrar ingen juridisk rätt att ha en fortsatt relation med barnet efter en separation eller ett dödsfall. Utredningens syfte är bland annat att titta på hur man kan säkerställa barns behov av en fortsatt relation med det som barnet känner är en mamma eller pappa, säger jämställdhetsminister Åsa Lindhagen (MP).

Flera bög och lesbiska par väljer att skaffa barn ihop, idag kan bara två vara juridiska föräldrar. Syftar utredningen till att hjälpa dessa också?
– Utredningen ska se över om det finns något som kan förenkla det praktiska i vardagslivet för familjekonstellationer där fler än de juridiska vårdnadshavarna tar ett föräldraansvar. Syftet med utredningen är inte att titta på om ett barn ska kunna ha fler juridiska vårdnadshavare utan hur vi kan underlätta för familjer där fler än två vuxna tar föräldraansvar och sätta barnets situation främst. 

I utredningsuppdraget ingår bland annat att ta ställning till:

  • hur föräldrabalkens regler om föräldraskap kan utformas för att bli mer överskådliga, enhetliga, heltäckande, könsneutrala och inkluder­ande samt enklare att tillämpa
  • möjligheten för personer som skiljt sig eller inte längre är sambos att adoptera varandras barn
  • om förutsättningarna för ett barn att upprätthålla sin relation med en social förälder efter separation eller dödsfall behöver förbättras, och om det i övrigt behöver vidtas åtgärder för att underlätta för familjer där fler än två vuxna tar föräldraansvar.