I torsdags debatterades assisterad befruktning för ensamstående kvinnor liksom frågan om hur surrogatmödraskap skall utredas.
En stor majoritet av riskdagens ledamöter ställde sig bakom att ge regeringen i uppdrag att ”skyndsamt” komma tillbaks till riksdagen med ett lagförslag där ensamstående kvinnor ges tillgång till assisterad befruktning. Endast kristdemokraterna och sverigedemokraterna gick emot.
Även surrogatmödraskap debatterades och här fick kristdemokraterna sällskap av de flesta vänsterpartisterna i att inte vilja föreslå en ”förutsättningslös” utredning.
Från vänsterpartiets håll var det Marianne Berg, Malmö, som gick emot partilinjen medan Josefin Brink avstod från att rösta. Den tredje öppne hbt-personen i partiets riksdagsgrupp, Hans Linde, var frånvarande. I debatten framförde vänsterpartiets Eva Olofsson i debatt med bland annat socialdemokraternas Börje Vestlund oro för kvinnors situation som huvudskäl till att inte frågan skall utredas. I denna debatt har vänsterpartiet för ovanlighetens skull hamnat i konflikt med den svenska hbt-rörelsen.
I debatten medverkade i hbt-frågor profilerade även bland annat folkpartisterna Barbro Westerholm och Martin Andreasson liksom moderaternas Olof Lavesson.