Liberalernas partiledare Nyamko Sabuni har gjort flyktingpolitiken till frågan där hon kan komma att tvinga fram ett extraval.  Hon pressar partierna bakom ”januariavtalet” att gå med på en skärpning av den permanenta asyllagstiftning som skall antas senare i vår. Om hon och Liberalerna inte får igenom detta så lämnar hennes parti avtalet, låter hon meddela. Stridsfrågan handlar om hur ”generös” asylpolitiken skall vara där den fokuserats kring formuleringar om uppehållstillstånd av det som tidigare kallades humanitära skäl.

I höstas presenterades den parlamentariska Migrationskommitténs förslag där Socialdemokraterna och Liberalerna var överens om att det skall vara möjligt att bevilja uppehållstillstånd ”om det finns synnerligen ömmande omständigheter”. Under den tillfälliga lagen som tillkom efter den stora flyktingvågen 2015 försvårades möjligheten att bevilja uppehållstillstånd av sådana humanitära skäl och barns möjlighet att stanna på grund av ”särskilt ömmande skäl” togs bort. I Migrationskommitténs förslag ställde sig S och L bakom en ny formulering om barn där inte längre ordet  ”särskilda” används, utan möjlighet till uppehållstillstånd ”även om de omständigheter som kommer fram inte har samma allvar och tyngd som krävs för vuxna”.

Efter att regeringspartierna Socialdemokraterna och Miljöpartiet senare på hösten kommit överens om en remiss innehöll den en kompromiss där begreppet ”särkilt ömmande skäl” för barn återinförs och med skrivningen att  ”detsamma ska gälla för en vuxen person som har vistats i Sverige med uppehållstillstånd och under den tiden fått en särskild anknytning till Sverige.”

Denna ”ventil” liksom andra lättnader i migrationspolitiken får Liberalernas talesperson i frågorna, Fredrik Malm, att i Tidningen NU varna för att ”Regeringen vill ha en bredare ventil som riskerar bli en ny grund för att stanna i Sverige, så att det inte längre gäller i undantagsfall.”

I januariavtalet kom regeringspartierna och Liberalerna liksom Centerpartiet överens om ”att driva en ny humanitär skyddsgrund i den parlamentariska kommittén.” Det Nyamko Sabuni och Fredrik Malm nu hävdar är att formuleringar som presenterades i regeringens remiss är för vidlyftiga och leder till ökat antal flyktingar liksom kostnader.

I en debattartikel i den tryckta utgåvan av Tidningen NU reagerar 17 HBT-liberaler från lokalavdelningar runt om i Sverige varav två ledamöter av HBT-Liberalernas förbundsstyrelse på debatten och uppmanar Liberalerna att ”särskilt ömmande omständigheter” inte skall tas bort från en permanent asyllagstiftning.

De som undertecknat artikeln menar att denna formulering blivit en möjlighet för hbtqi-personer att få uppehållstillstånd i Sverige. I debattartikeln lyfts de problem som bland annat RFSL tagit upp men hur homo- och bisexuella asylsökande avkrävs absurda bevis för att Migrationsverket och Migrationsdomstolar skall tro på deras sexuella läggning. De exemplifierar med att verket och domstolarna kräver att de som söker asyl skall ”utförligt kunna beskriva den inre känsloprocessen” som lett till en ”självinsikt om den sexuella läggningen”.

Debattörerna, bland dem förbundsstyrelseledamöterna Robin Nilsen och Facundo Unia som även är ordförande i Stockholms-avdelningen, liksom ordföranden i HBT-liberalerna Väst, Mälardalen, Syd och Göteborg, Inez Holst, Naomi Ruzindana, Charlotte Hedendahl och Anna Eling att de förväntar sig att ”Liberalerna lever upp till sitt historiska engagemang för hbtqi-personers rättigheter” genom att göra det ”klart och tydligt att skyddsventilen ska tolkas på samma sätt som före lagen hårdnade.”