I början av februari kommer en workshop att hållas i Göteborg där ett kommande monument som uppmärksammar hbtqi+ skall diskuteras för att få fram idéer kring vad det skall stå för och vad det skall tillföra.

Det berättar tidningen GöteborgsPosten.

Monumentet möjliggörs efter att en privatperson skickat in förslag till stadens hbtqi-råd som tog tag i frågan och att 2 miljoner kronor avsatts från Charles Felix Lindbergs donationsfond, berättar Richard Brodd (L) från Göteborgs Stads HBTQ-Råd för tidningen.

2022 skall monumentet vara klart och processen dit sker under ledning av Claudia Schaper där en fråga som lyfts är om detta monument skall bryta traditionen med monument som grundade i ”konservativa, patriarkala och hierarkiska värden”.

När monumentet står klart kommer det blir det första i Sverige som, likt motsvarande i flera amerikanska städer, liksom bland annat Amsterdam och Berlin, uppmärksammar gay-hbt-hbtqi-samhället.

Alla göteborgare kan delta i workshopen som är en del av en helg med hbtqi-kulturevent.